Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 31.05.2012. god.Univerzitet u Tuzli predsjedavajući Rektorske konferencije Alpe-Adria 2013.

 

Na nedavno održanoj Rektorskoj konferenciji Alpe-Adria, čiji je domaćin bilo Sveučilište u Zagrebu, Univerzitet u Tuzli izabran je za predsjedavajućeg ove regionalne asocijacije univerziteta.

 

 

Mandat koji će početi prvog juna 2013. trajaće godinu. I nakon toga Univerzitet će ostati u tročlanom Predsjedništvu Rektorske konferencije Alpe-Adria. Tim povodom na Univerzitetu u Tuzli danas je održana press konferencija na kojoj se novinarima obratio prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli.

 

«Ovo je prvo i najveće evropsko akademsko priznanje Univerzitetu u Tuzli u njegovoj 35-godišnjoj historiji. To znači da je naš Univerzitet ušao u evropski prostor visokog obrazovanja, da je postao njegov dio i da je kao njegov dio čak izabran za predsjednika značajnog broja elitnih univerziteta jednog dijela Evrope», istakao je prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli.

 

Izbor Univerziteta u Tuzli za predsjedavajućeg Rektorske konferencije Alpe-Adria u praksi će značiti mnogo i za studente i nastavnike tuzlanskog Univerziteta.

 

 

«Za studente Univerziteta u Tuzli ovo znači da su njihove diplome priznate na svim univerzitetima, da sa njima mogu ostvariti mobilnost, biti prihvaćeni na studij tih univerziteta semestar, dva ili više, da na tim univerzitetima mogu nastaviti ovdje završeni prvi ili drugi ciklus studija. U vezi s mobilnošću studenata potrebno je znati da Univerzitet u Tuzli, nažalost, ne može obezbijediti materijalna sredstva, jer ne dobija sredstva za te namjene», istakao je rektor Halilović.

 

Što se tiče profesora Univerziteta u Tuzli, ovo priznanje omogućiće im da učestvuju kao viziting profesori na univerzitetima Rektorske konferencije Alpe-Adria, koju čini 34 univerziteta iz sedam zemalja (Austrija, Italija, Slovenija, Hrvatska, Madjarska, Albanija i Bosna i Hercegovina). Osim toga, profesorima se pruža i mogućnost da učestvuju u sedam naučno-istraživačkih projekata za koje se opredjelio Naučni komitet ove konferencije od 2014. do 2020. godine, koji će biti finansirani sa 80 miliona eura.

 

 

Dogovorena petogodišnja razmjena kadra Univerziteta iz Tuzle i Zagreba

 

Pred sami početak ovogodišnje Rektorske konferencije u Zagrebu potpisan je i Sporazumom o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta u Zagrebu. Ovim je Sporazumom omogućena razmjena akademskog kadra i studenata u narednih pet godina.


 

„ Dogovorili smo uzajamno podupiranje i saradnju s ciljem razvoja zajedničkih projekata u visokoškolskom obrazovanju. Na ovaj način otvorili smo direktne kontakte i saradnju između univerzitetskih nastavnika, odsjeka i instituta, te ostalih naučno-istraživačkih institucija“, izjavio je rektor Halilović po potpisivanju Sporazuma.

 

Buduću saradnju koordiniraće Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli. Saradnja će obuhvatati i zajedničke istraživačke projekte, uključujući i prijave za finansijsku podršku.

„Sporazum smo sklopili na pet godina i moguće ga je dopuniti na temelju obostrane saglasnosti“. Razmjenu studenata regulisaćemo posebnim radnim programom između univerziteta, a i svaka druga aktivnost iz ovog sporazuma biće dogovrarana posebno“, kazao je rektor Univerziteta u Tuzli prof.dr. Enver Halilović.

Uz rektora Halilovića, svoj potpis na ovaj Sporazum stavio je i prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU