Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 13.04.2012. god.


 

Održan sastanak sa članovima ekspertnog tima projekta
„Reforma finansiranja visokog obrazovanja“


Članovi ekspertnog tima projekta Evropske unije „Reforma finansiranja visokog obrazovanja“, na čelu s g-dinom Trevear Penroseom, vođom tima, posjetili su Univerzitet u Tuzli i razgovarali s prof.dr.sc. Enverom Halilovićem, rektorom Univerziteta u Tuzli, i prof.dr.sc. Snježanom Marić, prorektoricom za finansiranje i razvoj Univerziteta, o reformi visokog obrazovanja s aspekta finansiranja rada univerziteta.

 

 


Projekat „Reforma finansiranja visokog obrazovanja“ koji finansira Evropska unija, ima za cilj povećanje efikasnosti sistema visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima i trendovima“, rekao je Penrose, te dodao da je stav Univerziteta u Tuzli o mogućim načinima reforme finansiranja visokog obrazovanja od posebnog interesa upravo zbog interne efikasnosti integrisanog univerziteta.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima finansiranja javnih univerziteta na osnovu principa troškova studiranja po studentu, za što je, prema riječima prorektorice Marić, neophodno uspostaviti parametre koji bi se primjenjivali na državnom nivou, bez izuzetka.

Rektor Halilović je napomenuo da javnim univerzitetima u BiH treba dati više autonomije, i u pravnom i u finansijskom smislu, kako bi se postigli ciljevi određeni strategijama razvoja univerziteta. „Činjenica da na državnom nivou ne postoji regulatorno tijelo koje bi vršilo efikasan monitoring javnih univerziteta u BiH dodatno otežava situaciju“, rekao je rektor Halilović, te dodao da je finansiranje samo jedan od aspekata koje treba razmotriti u kontekstu reforme visokog obrazovanja, zbog čega su projekti poput ovog od velike važnosti za budućnost visokog obrazovanja.


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU