Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 07.12.2011. god.


 

 

UNIVERZITET U TUZLI PROMOVIRAO 24 DOKTORA NAUKA

 

Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, Univerzitet u Tuzli, danas je promovirao 24 doktoranta koji su uspješno odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli. Današnja svečana ceremonija promocije doktora nauka ima poseban značaj jer se odvija u sklopu programa obilježavanja Jubileja "35 godina Univerziteta u Tuzli".

 

 

Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorio je rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Enver Halilović, redovni profesor, govoreći o značaju obilježavanja jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju, kao i značaju ovakvih promocija za Univerzitet u Tuzli i bosansko-hercegovačko društvo u cjelini.

- Današnji dan poseban je za vas dvadeset i četvoro, koji ste u proteklih godinu dana odbranili doktorske teze. Ovo je svečanost i za Univerzitet u Tuzli, jer smo ponosni što ste odlučili na našem Univerzitetu dostići jednu od najviših stepenica u svom naučnom usavršavanju, i na ovaj, najplemenitiji način promovirati misiju Univerziteta u Tuzli. Od danas je Univerzitet u Tuzli bogatiji za dvadeset i četiri doktora nauka, a naučni svijet bogatiji je za dvadeset i četiri osposobljena stručnjaka koji će dati svoj doprinos razvoju naučne misli u svijetu, u regiji, a posebno napretku Bosne i Hercegovine. - rekao je rektor Halilović.

Rektor Halilović je skrenuo pažnju na vrlo mala ulaganja u nauku i naučno-istraživački rad na nivou države BiH.

- Vrlo plodan period naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, što je vidljivo i po broju na njemu odbranjenih doktorskih disertacija do sada, bio je u vrijeme kada je u BiH izdvajan znatno veći iznos finansijskih sredstava za naučno-istraživački rad. Za razliku od tada, sada su društvena izdvajanja za naučno istraživački rad, bez čega nema ni doktorskih disertacija, vrlo simbolična - istakao je tokom svog obraćanja prisutnima rektor Halilović, te dodao: - Univerzitet u Tuzli će ipak bez obzira na sve nastojati sa svim akterima odgovornim za naučno-istraživački rad, a posebno, na žalost sa samim kandidatima koji su posebno u tome motivirani i zainteresirani za dalji razvoj naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, dati puni doprinos kvalitetu naučno-istraživačkih rezultata u prvom redu svojih doktorskih disertacija s ciljem uticaja na sveukupan razvoj društva i uspješno ostvarivanje njegove misije.

Današnju Promociju doktora nauka svojim prisustvom su uveličaili cijenjeni ministri TK - Željko Knežiček, ministar industrije, energetike i rudarstva TK i Bego Gutić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani fakulteta i mentori, odnosno predsjednici komisija koji su govorili o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci. Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručio je rektor  Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, redovni profesor.

U ime promoviranih doktora nauka, prisutnim se obratila dr.sc. Enida Nevačinović, koja je skrenula pažnju da se kvalitet jedne države mjeri prema broju njenih obrazovanih građana.

- Današnji dan za promovirane doktore nauka predstavlja nastavak daljeg usavršavanja - istakla je dr.sc. Enida Nevačinović.

 

 


 
 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU