Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 05.12.2011. god.

 

 

SVEČANA PROMOCIJA DOKTORA NAUKA
NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

U sklopu obilježavanja Jubileja "35 godina Univerziteta u Tuzli", Svečana promocija doktora nauka

će se održati u srijedu, 07. decembra 2011. godine, sa početkom u 11,00 sati u Amfiteatru A2,

Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Na čast doktora nauka promovirati će se slijedeći kandidati:

Ime i prezime doktoranta

Naziv naučnog stepena

   
1. dr.sc. Sabina Begić Doktor tehničkih nauka iz područja procesnog inženjerstva
2. dr.sc. Šekib Umihanić Doktor medicinskih nauka
3. dr.sc. Dilista Piljić Doktor medicinskih nauka
4. dr.sc. Zejnil Trešnjo Doktor prirodnih nauka iz područja fizike
5. dr.sc. Benjamin Muhamedbegović Doktor tehničkih nauka iz područja prehrambenog inženjerstva
6. dr.sc. Safer Demirović Doktor tehničkih nauka iz područja rudarstva
7. dr.sc. Alma Kadušić Doktor prirodnih nauka iz područja geografije
8. dr.sc. Suvad Dedić Doktor medicinskih nauka
9. dr.sc. Dževad Mešanović Doktor prirodnih nauka iz područja geografije
10. dr.sc. Beriz Čivić Doktor društvenih nauka iz područja ekonomije
11. dr.sc. Mufid Burgić Doktor medicinskih nauka
12. dr.sc. Suad Kunosić Doktor prirodnih nauka iz područja fizike
13. dr.sc. Sunita Delić-Ćustendil Doktor medicinskih nauka
14. dr.sc. Amira Šerifović-Trbalić Doktor tehničkih nauka iz područja elektrotehnike
15. dr.sc. Mugdim Bajrić Doktor medicinskih nauka
16. dr.sc. Enida Nevačinović Doktor medicinskih nauka
17. dr.sc. Leila Begić Doktor društvenih nauka iz područja logopedije
18. dr.sc. Larisa Gavran Doktor medicinskih nauka
19. dr.sc. Hasan Bleković Doktor tehničkih nauka iz područja geologije
20. dr.sc. Kasim Bajramović Doktor tehničkih nauka iz područja rudarstva
21. dr.sc. Selma Muratović Doktor medicinskih nauka
22. dr.sc. Smajo Halilović Doktor društvenih nauka iz područja historije
23. dr.sc. Almira Ćosićkić Doktor medicinskih nauka
24. dr.sc. Biljana Kojić Doktor medicinskih nauka

 

 

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI