Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 13.10.2011. god.


 

Promocija enciklopedijskog rječnika "Rječnik bosanskog jezika"
autora akademika Dževada Jahića


U organizaciji Univerziteta u Tuzli i izdavačkih kuća "NAM" i "Vrijeme", na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, održana je promocija prvog enciklopedijskog rječnika "Rječnik bosanskog jezika" autora, akademika Dževada Jahića.

Promotori su: akademik Dževad Jahić, dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić, docent, direktori izdavačkih kuća Sevlid Hurtić i Muamer Spahić.

Prva tri toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, od deset koji će biti objavljeni, prvi je projekt ovakvog tipa u bosanskoj jezičnoj zajednici, a pomoći će u standardizaciji bosanskoga jezika, budući da je za standardizaciju jezika potrebno da ima pravopis, gramatiku, što je urađeno ranije, i rječnik.

Danas je predstavljen treći tom enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, autora akademika Dževada Jahića. Do kraja godine trebalo bi da bude objavljen još četvrti tom, a do 2012. god. se očekuje završetak ovog projekta u cijelosti. Rječnik je nastao kao rezultat desetogodišnjeg rada autora, izuzetnog poznavaoca našeg jezika.

- Prvi put se cjelovitom modernom leksikografskom metodom predstavlja leksičko bogatstvo bosanskog jezika na preko 4.000 stranica, 80.000 natuknica i 350.000 razrađenih i opisanih jezičkih jedinica. Objavljivanje ovog Rječnika u deset tomova najveći je projekt u bosanskom jeziku do danas. Autor, akademik Nedžad Jahić, kao izvor za sakupljanje riječi koristio je 470 djela i 240 autora. Utvrdio je porijeklo riječi iz čak 30 jezika što govori o otvorenosti bosanskoga jezika. Jezik je ono što čuva tradiciju jednog naroda. - istakla je dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić, docent u svom obraćanju.

Direktor Izdavačke kuće "NAM" iz Tuzle, Sevlid Hurtić je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo što je jedan kapitalni projekat napokon ugledao svjetlost dana koji će uveliko pomoći i olakšati rad učiteljima, nastavnicima, profesorima bosanskog jezika.
Direktor Izdavačke kuće "Vrijeme" iz Zenice i urednik trećeg toma "Rječnika bosanskog jezika" Muamer Spahić istaknuo je nedostatak institucionalne podrške za realizaciju ovog projekta, a autor akademik Nedžad Jahić navodi da je projekt finansiran uglavnom iz vlastitih sredstava i pomoći pojedinaca.

- Drago mi je da se promocija napokon održala i u Tuzli, našem drugom univerziteskom centru, na kojem sam i ja uložio šest, sedam godina truda da prenosim svoje znanje studentima. - rekao je akademik Nedžad Jahić i dodao: - Od sedamdesetih godina se bavim našom jezičkom tradicijom što me je osokolilo, ohrabrilo da pristupim ovom poslu. Ova tri toma pokazuju i metod i građu i svu koncepciju koju ja, kao autor, želim prikazati. Imao sam dva cilja: stvoriti naučni rječnik (potkrepljen leksikografskom građom) i istovremeno praktično upotrebljiv rječnik.

Po ocjenama eksperata, autor akademik Dževad Jahić nam je podario ovo kapitalno djelo od najveće naučne, kulturne i praktične vrijednosti, što predstavlja značajan korak u pravcu konačnog postavljanja problema našeg jezika na pravi način i na pravo mjesto, to jest u najviše i najodgovornije naučne projekte i planove, a time i u odgovarajuće društvene i državne institucije.

Pokrovitelji ovog projekta su Akademija nauka i umjetnosti BiH i Centar za leksikologiju i leksikografiju.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU