Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 22.09.2011. god.

 

Počela nastava u Kampusu Univerziteta u Tuzli

 

 

Kasarna “Husein kapetan Gradaščević” Tuzlanskom kantonu je dodijeljena 23. jula 2009. godine na sjednici Vlade FBiH. Tada je stvoren prvi preduslov za izgradnju Kampusa, jer je kasarna proglašena neperspektivnom za oružane snage. Komisija za državnu imovinu BiH donijela je odluku kojom se kompleks kasarne stavlja na raspolaganje Univerzitetu čime je omogućeno da se izvrši adaptacija infrastrukture za potrebe Univerziteta, za izgradnju kampusa i prilagođavanje sadašnjih sadržaja kasarne potrebama studenata i nastavnika.
   

U Kampusu su danas održana i prva predavanja.

“Ovo su samo počeci brojnih, odnosno ogromnih obaveza koje nam predstoje, koje treba rješavati, raditi sinhronizirano sa brojnim institucijama u zemlji i izvan BH i ja se nadam da otvaramo jednu novu stranicu historije Univerziteta u Tuzli.", istakao je rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović.

Brucoši Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prvi su zakoračili u prostorije Kampusa, kako bi u novom amfitetaru odslušali svoj sat iz Sociologije.


 
"Za njih, ali i zaposlenike Univerziteta u Tuzli ovo je veliki događaj, jer dobijanjem ovog prostora ova akdemska ustanova imaće mogućnosti boljeg obrazovnog, naučnog i istraživačkog rada.”- istakao je rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović.
 

Kampus obuhvata 12.000 m2 korisnog prostora za koji je već napravljena skica za idejni projekat. Samo osposobljavanje Kampusa planirano je u tri faze. Prva faza je preseljenje fakulteta koji trenutno oskudijevaju sa prostorom. Danas je u funkciji jedna prostorija, dok se intenzivno radi na osposobljavanju i ostalih kapaciteta Kampusa.

“Naredna faza je adaptacija postojećih kapaciteta, a treća izgradnja potrebnih objekata za potrebe rada Univerziteta. Međutim, mnogo sredstava je potrebno što od domaćih što od inostranih donatora da bi se adaptirali i drugi objekti Kampusa.”- navodi rektor Halilović.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU