Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti  > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 07.06.2012. god.U funkciji e-mail adresa za prigovore u vezi sa polaganjem ispita

 


Univerzitet u Tuzli stavio je na raspolaganje e-mail adresu prigovor@untz.ba putem koje svi studenti koji pristupe polaganju ispita na

Univerzitetu u Tuzli u junskom ispitnom roku, kao i kandidati koji pristupe polaganju prijemnih ispita radi upisa na Univerzitet u akademsku

2012/13. godinu, mogu poslati svoje prigovore na sve što smatraju da je neregularno. Sve prigovore ili pritužbe na regularnost bilo koje

procedure u vezi sa navadenim biće razmatrane po hitnom postupku, te u skladu s njima poduzete i odgovarajuće mjere. Svima koji se obrate

u vezi s ovim na e-mail adresu prigovor@untz.ba garantira se zaštita. Na ovaj način Univerzitet u Tuzli želi omogućiti transparentnost,

otvorenost i što bolju obostranu informiranost.

 


 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU