Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 01.02.2012. god.


 

Održan Infodan Tempus projekta

 

Dana, 31.01.2012. god., Univerzitet u Tuzli je posjetio direktor Tempus kancelarije Bosne i Hercegovine, gosp. Suad Muhibić. Tom prilikom, direktor Tempus kancelarije je izvršio prezentaciju Tempus programa, i ponudio stalnu saradnju i pružanje pomoći svima koji se pripremaju za učešće u okviru trenutnog poziva.

 

Riječi dobrodošlice uputila je prof.dr. Mensura Aščerić, prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu: " Želim Vam da se ugodno i prijatno osjećate na Univerzitetu u Tuzli. Ovdje smo se danas okupili da prezentiramo Tempus program i da približimo i olakšamo prijavu na Tempus programe. Uvijek se možete obratiti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju ukoliko imate nedoumica prilikom apliciranja, tu smo uvijek za Vas i stojimo Vam na raspolaganju, zajedno sa Tempus kancelarijom BH, kao i sa partnerom u ovom projektu Univerzitetom u Sarajevu."

Direktor Tempus kancelarije Bosne i Hercegovine, gosp. Suad Muhibić je rekao: "Zadovoljstvo mi je i čast biti ovdje. Današnja sesija će biti korisna za Vas i da se bolje upoznate sa Tempus programom. Već smo do sada organizirali pet mini infodana za 5. poziv koji je trenutno otvoren. Predstavljamo Tempus projekat Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u koji je uključeno 27 partnerskih zemalja kroz međunarodnu saradnju.", te dodao: "Cilj projekta je stvaranje saradnje između visokog obrazovanja i Evropske unije i partner zemalja."

Upravljanje svim programima u područiju obrazovanja, kulture i audiovizuelnih djelatnosti je povjereno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu, koju je ustanovila Evropska Komisija. Jedan od tih programa je i Tempus, koji podržava modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama iz Istočne Evrope, Zapadnog Balkana i regije Mediterana.

Trenutno je na snazi Tempus IV program koji se provodi u periodu 2007-2013, u okviru kojega je objavljen 5. poziv sa krajnjim rokom za podnošenje projektnih aplikacija 23.02.2011. godine. Podrška zainteresiranim učesnicima se pruža putem Tempus kancelarije Bosne i Hercegovine.

Osnovne karakteristike Tempus IV programa su podrška modernizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, uspostavljanje saradnje između partnerskih zemalja i EU, te podržavanje u razvoju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u smislu ujednačavanja sa EU standardima. U tom kontekstu, u okviru ovog programa postoje udruženi projekti, strukturne mjere i propratne mjere. Udruženi projekti se provode na institucionalnom nivou i usmjereni su reformu kurikuluma, poboljšanje upravljanja na univerzitetu, i stvaranje veza sa društvom, dok se strukturne mjere implementiraju na nacionalnom nivou u cilju razvoja i reforme visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Propratne mjere se odnose na diseminaciju rezultata i informairanje kroz konferencije, studije, razmjene dobre prakse i sl. Za udružene i strukturne projekte odobrena veličina granta je 500 000 € - 1 500 000 €, a propisano trajanje projekta je 24 ili 36 mjeseci. Minimalno kofinansiranje je 10%. Aplikanti i partneri moraju ispunjavati kriterije podobnosti za učešće u projektu, čiji sadržaj mora biti u skladu sa nacionalnim i regionalnim prioritetima.

Više informacija o navedenom se nalazi na sljedećim linkovima: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/ i http://www.tempusbih.com/.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU