Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 20.10.2011. god.


 

I naučno-stručni Simpozij „TURISTIČKO - UGOSTITELJSKI I OKOLIŠNI POTENCIJALI BiH“

 

U sklopu obilježavanja 35 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, danas je počeo
I naučno-stručni Simpozij sa međunarodnim učešćem pod nazivom
"TURISTIČKO - UGOSTITELJSKI I OKOLIŠNI POTENCIJALI BiH".

Organizatori Simpozija su Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i Centar za tehnologiju, ekologiju i zdravu hranu Tuzla, u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Predavači Simpozija su brojni eminentni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije.

 


Simpozij je baziran na razvoju svijesti kod turističkih radnika za saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama radi poboljšanja svukupne turističke ponude i stvaranju zajedničkog pristupa u smanjenju otpada te na razvoju svijesti kod turističkih radnika o čistom okolišu, kao preduslovu za dobru turističku ponudu. Ciljevi Simpozija su razviti svijest o važnosti zbrinjavanja otpada i smanjenja njegova nastojanja kao preduslova čistog okoliša, a posebno u područjima koja imaju značajne turističke potencijale, kao i stvoriti bazu za zajednički nastup za apliciranje na projekte prema fondovima EU i drugim finanijskim izvorima.

Dekanesa Tehnološkog fakulteta, dr.sc. Amra Odobašić, vanr.prof. , je istakla: - Cilj nam je da pokažemo na jaku vezu između razvijenog turizma, zaštite okoline i zdrave hrane. Da ukažemo ustvari na to koliko je značajno i neophodno poznavati ekološke potencijale jedne zemlje koja želi da se turistički razvija, a mislim da ćemo se svi sa tim složiti da BiH ima te pretenzije. BiH ima zavidno prirodno i kulturnohistorijsko naslijeđe, tako da korištenjem rezultata naučnih i stručnih istraživanja i povezivanjem sa obrazovnim i naučnim institiucijama obezbjeđuju se ustvari bolji uslovi za afirmaciju i promociju ne samo okolišnih nego i turističkih potencijala jedne zemlji. -, te dodala:
- Iskreno se nadam da ovo u suštini neće biti posljednji Simpozij, nego da će on jednostavno predstavljati redovne susrete na kojima će se sa kolegama, kako iz naše zemlje, tako i šire razmjenjivati iskustva ali i nova saznanja.

U sklopu predviđenog programa I naučno-stručnog Simpozija "Turistčko-ugostiteljski i okolišni potencijali BiH" danas i sutra će biti održana plenarna predavanja u okviru sekcija: "Turizam i okoliš" i "Kontrola i sigurnost hrane" . Moderatori ovih sekcija su dr.sc. Sabit Begić, red. prof. i dr.sc. Midhat Jašić, vanr. prof. koji su nam se danas i obratili:

- Ovim Simpozijumom želimo skrenuti pažnju javnosti na razvoj eko turizma. Bosna i Hercegovina posjeduje veliki potencijal kad je u pitanju turizam. Međutim, nemamo strategije razvoja turizma. Bosna i Hercegovina ima preko 30 turističkih zajednica, ali bez uspjeha. Nema eko turizma bez zaštite životne sredine. Treba razviti svijest običnih ljudi da prvo upoznaju svoje prirodne ljepote, te da ne zapostavljaju ove ljepote. - rekao je dr.sc. Sabit Begić, red. prof.

- Nemamo pravih istraživanja kada je u pitanju kvaliteta i zdravstvena sigurnost hrane koja se može koristiti u turizmu. Ponuda hrane u turizmu su tradicionalni proizvodi proizvedeni u Bosni i Hercegovini, za domaće i strano tržište. Sav mix kultura je pretvoren u jela, garantovano tradicionalne specijalitete koji predstavljaju potencijal u eko turizmu. - rekao je dr.sc. Midhat Jašić, vanr. prof. u svom obraćanju.

S obzirom da je problem ekološkog zagađenja izuzetno prisutan na području našeg kantona, Skupština i Vlada TK još 1999. godine započele su uređivanje oblasti ekologije i u skladu sa mogućnostima iznalaziti sredstva za rješavanje ovih problema. Također, prisutnima se obratila i ministrica Prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Senija Bubić, sa riječima:

- Suočeni sa posljedicama iz prethodnog perioda i potrebom daljeg razvoja na potpuno novim osnovama i u skladu sa standardima EU, što znači razvoj DA, ali ne na štetu uništavanja prirode svjesni smo da je potrebno pronaći čarobnu formulu koja će pomiriti ova dva pravca i dati potrebne odgovore. Na putu pronalaženja odgovora, nauka i struka imaju svoju presudnu ulogu i vjerujem da ćemo zajedničkim snagama pronaći rješenje. - istakla je ministrica Senija Bubić.

Simpozij je svečano otvoren predavanjem na temu: "Zero emisija industrijskih ekosistema", predavača prof.dr. Zoltan Zavargo sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU