Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 29.05.2012. god.Potpisan Protokol o saradnji

 

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u toku je trodnevna, međunarodna konferencija pod nazivom: "Zelene tehnologije i ekosistemi za globalni održivi razvoj (ICGTec 2012)".

 

 

U okviru Konferencije potpisan je Protokol o saradnji između državnog Univerziteta Pahang – Malezija, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Protokol su potpisali: Ispred Univerziteta Pahang, Prof. Dato dr. Rosli Bin Mohd Yunus, u ime prof. Dato Dr. Daing Fmohd Nasir bih Daing Ibrahim Rector, Federalni ministar obrazovanja i nauke, Damir Mašić i ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Nađa Avdibašić.

Protokolom se potvrđuje spremnost na saradnju u oblasti promocije i razvoja nauke i obrazovanja, kao i pokretanja zajedničkih istraživačkih projekata. Potpisnici Protokola o saradnji su se složili da će se ovim putem otvoriti vrata za izradu zajedničkih naučnoistraživačkih projekata te mobilnosti studenata i profesora, prije svega na master i doktorskom studiju.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU