Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavijest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 09.04.2012. god.


 

Održana Tempus radionica
“CREATION OF UNIVERSITY-ENTERPRISE COOPERATION NETWORKS FOR EDUCATION
ON SUSTAINABLE TECHNOLOGIES”

 

U subotu, 07.04.2012. godine počela je sa radom Radionica u okviru projekta Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES pod nazivom “CREATION OF UNIVERSITY-ENTERPRISE COOPERATION NETWORKS FOR EDUCATION ON SUSTAINABLE TECHNOLOGIES”. Svake subote od 07.04. do 05.05.2012. godine održavat će se kursevi cjeloživotnog učenja iz područja održivih tehnologija u hemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Tokom kurseva polaznici će obnoviti stara i steći nova, opća i specifična znanja iz područja održivih tehnologija. Tematike kurseva sastoje se od tri osnovne cjeline: opći dio, specifični dio i studije slučaja.

Organizator kursa je Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, tim koji učestvuje u realizaciji Tempus projekta Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES „Creation of University-Enterprise Cooperation for Education on Suistainable Technologies". Osim Univerziteta u Tuzli, u realizaciji kurseva učestvuju i univerziteti zemalja zapadnog Balkana i to: Tehnološki fakutet Univerziteta u Novom Sadu, Tehnološki fakutet Univerziteta u Nišu, Tehnološki fakutet Univerziteta u Skoplju, Tehnološki fakutet Univerziteta u Štipu, te iz BiH još i Tehnološki fakutet Univerziteta Istočno Sarajevo. Partneri iz EU u projektu su Kaho Sint Lieven HogeSchool, B-9000 GENT, Belgija, Univerzitet iz Beča, Austrija i Univerzitet iz Triera, Njemačka.

Pored 30 časova teoretske nastave predviđeno je još 120 časova individualnog rada, vježbanja, konsultacija, te izrada vlastite Studije slučaja i provjeru znanja u vidu ocjene izrade studije slučaja institucije u kojoj je kandidat zaposlen ili drugog primjera ako je kandidat nezaposlen. Do sada se na kurs prijavilo 60 kandidata iz industrije, obrazovnih institucija kao i studenata prvog i drugog ciklusa studija.

U junu 2012.godine obavit će se disiminacija Kursa i podjela Certifikata. Nakon završetka kursa učesnicima će biti dodijeljeni Certifikati sa naznačenim brojem ETSC (6) bodova kao i nazivima metodskih jedinica. Takođe svi predavači će dobiti certifikat da su izvodili nastavu na kursu. Podaci o kursevima se mogu pogledati na web stranici Tehnološkog fakulteta http://www.tf.untz.ba/dogad/aktuelnosti.htm .

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU