Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 27.04.2012. god.


 

Održan okrugli sto
˝Značaj Tempus programa za implementaciju Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Tuzli˝

 

Na Univerzitetu u Tuzli danas je održan okrugli sto na temu ˝Značaj Tempus programa za implementaciju Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Tuzli˝. Tempus program, kojeg finasira EU, namijenjen je da podrži reformske procese u oblasti visokog obrazovanja u zemljama partnerima.

 

 


U uvodnom obraćanju prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prof.dr. Mensura Aščerić je istakla: "Tempus program pomaže sve vidove reforme visokog obrazovanja, od razvoja nastavnih programa, usavršavanja nastavnika do internacionalizacije univerziteta koja se ogleda kroz mobilnost i dugoročnu saradnju zemalja na projektu. Tempus pomaže i druge vidove reforme, kao što su strukturne mjere koje se odnose na upravljanje u visokom obrazovanju. Pomaže i strateške ciljeve koje je zadalo visoko obrazovanje i implementaciju zakonodavnih propisa kako bi se stvorio jedinstveni europski akademski prostor što i jeste cilj Bolonjskog procesa."

Tempus kao program je prisutan već 21 godinu, a u Bosni i Hercegovini je prisutan od 1996. godine. Prema riječima direktora Tempus kancelarije u BiH Suada Muhibića, ovo je najvažniji program u oblasti visokog obrazovanja. ˝Ovo je jako bitan program za saradnju među univerzitetima i institucijama obrazovanja u EU i šire, on podržava bolonjske procese, pomaže državama učesnicama da usklade svoje planove i programe sa europskim principima i bolonjskim praksama˝, kazao je gdin Muhibić.

U proteklih 16 godina, Bosni i Hercegovini je dodijeljen 131 Tempus projekat i 111 pojedinačnih grantova za mobilnost u vrijednosti od oko 32,5 miliona EUR. Univerzitet u Tuzli je u proteklih 16 godina učestvovao u 66 Tempus projekata, u zadnje četiri godine je učesnik u 15 projekata, u okviru IV poziva je uključen u 4 projekta, a pri kraju je i V poziv unutar kojeg će Univerzitet sigurno biti učesnik.

Regionalni menadžer Svjetskog univerzitetskog servisa (WUS), mr.sc. Dino Mujkić je rekao da je WUS Austria u Bosni i Hercegovini prisutna od 1994. godine i da su na početku radili kao donatori kroz Tempus programe, te donirali oko 15 miliona EUR-a. Svo vrijeme prate tokove vezane za Bolonjski proces i primjenu Bolonjskog procesa, te zahvaljujući dobroj saradnji sa univerzitetima postali su i partneri u Tempus projektima. "Do prije 3-4 godine finansiranje projekata nije bilo u ovom obimu, izdvajalo se oko 300.000-400.000 EUR po projektu, danas se izdvaja oko 700.000 EUR za projekte. Usvajanje standarda i kriterija za III ciklus (doktorski studij) i implementacija TEMPUS projekata je uloga Austrijske Vlade, te osiguranje sistema kvaliteta i razvoj metodologije osiguranja kvaliteta su također neki od ciljeva koje trebamo zajednički realizovati.", rekao je mr.sc. Mujkić.

U okviru programa okruglog stola svoja iskustva i postignute rezultate u dosadašnjim Tempus projektima iznijeli su profesori Univerziteta u Tuzli, učesnici u TEMPUS projektima: doc.dr. Suad Kasapović, voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju (TEMPUS projekti CUBRIK i SHEQA), prof.dr. Samra Mujačić, Fakultet elektrotehnike, prof.dr. Sabina Nuhbegović, Medicinski fakultet, prof.dr. Midhat Jašić, Tehnološki fakultet, prof.dr. Adisa Imamović, Odsjek za Engleski jezik Filozofskog fakulteta, doc.dr. Amela Teskeredžić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Najznačajniji dio projekta je upravo stvaranje mreže (timova) između univerziteta i transfer znanja, kao i razmjena bogatih iskustava, te postavljanje ciljeva za daljni rad i razvoj saradnje.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU