Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 11.05.2012. god.


 

Studijska posjeta Vienna University of Economics and Business u okviru Tempus projekta Izjednačavanje mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju-EQOPP

 

 

Dvodnevna studijska posjeta predstavnika Univerziteta u Tuzli dr.sc. Alme Dizdarević, docent i dr.sc.Melihe Bijedić, viši asistent, održana je 07. i 08. maja 2012. godine na Vienna University of Economics and Business u okviru Tempus projekta Izjednačavanje mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju-EQOPP. Cilj studijske posjete bio je upoznavanje sa Vienna University sistemom usluga za studente sa posebnim potrebama i dostupnom asistivnom tehnologijom.

 

 


Predstavnici svih osam javnih univerziteti u Bosni i Hercegovini prvog dana studijske posjete upoznati su od strane menagmenta Vienna Univeziteta sa organizacijskom strukturom i vizijom Univerziteta, te sa uslugama koje se pružaju studentima, sa posebnim osvrtom na podršku studentima sa posebnim potrebama. Program podrške svim studentima bio je posebno zanimljiv sa stanovišta on-line usluga za studente i e-learning platforme za sve studente, te dostupne asistivne i informacione tehnologije. Gospođa Maria De Pellegrin, savjetnica za studente sa posebnim potrebama Vienna University of Economics and Business, i gospodin Josef Leidenfrost, ombudsman za studentska pitanja pri Austrian Federal Ministry of Scinece and Research, upoznali su prisutne sa primjerima dobre prakse, vlastitim iskustvima i izazovima u radu sa ovim studentima. Također, učesnici su upoznati sa izazovima sa kojima se suočavaju sami studenti tokom studiranja u direktnom razgovoru sa jednim studentom na doktorskom studiju sa oštećenjem vida i studenticom sa motoričkim poremećajem.

Drugi dan studijske posjete bio je usmjeren na upoznavnje sa pojedinim centrima i studentskim uslugama na Vienna University of Economics and Business. Takodjer pristuni su upoznati sa kratkom prezentacijom novog kampusa univerziteta koji će u potpunosti biti izgradjen prema principima barijera oslobodjenog prostor gdje će se do najveće moguće mjere uključiti standardi koji se odnose na izjednačavanje mogućnosti studiranja za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju.

U zavšenom dijelu studijske posjete raspravljano je o viziji i misiji Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama, čija je uspostava na svih 8 javnih Univerziteta u BiH jedan od ključnih ciljeva ovog projekta.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU