Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 16.11.2011. god.


 

Održana kampanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
“DIPLOMA S DOSTOJANSTVOM”

 

Centar za civilno društvo Kyodo, u suradnji sa Helsinškim komitetom RS i Centrom za edukaciju sudaca i tužitelja, danas su na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, održali prvi krug kampanje pod nazivom “DIPLOMA S DOSTOJANSTVOM”.


Univerzitet u Tuzli i Centar za civilno društvo – Kyodo, Sarajevo u partnerstvu sa Helsinškim odborom RS-a, i pridruženim partnerom Centrom za edukaciju sudaca i tužitelja, Sarajevo su u junu, 2011. godine potpisali Sporazum o suradnji na projektu „Borba protiv korupcije u obrazovanju“. Ovim Sporazumom Univerzitet se obvezao na suradnju u provedbi projekta kojem je svrha unaprijeđenje podzakonskih akata kojima se reguliraju ispitne procedure na fakultetima.
Gospođa Ljilja Zita, projekt menadžer je ovom prilikom svečano uručila potpisani Sporazum u ime Centra za civilno društvo Kyodo dr.sc. Rejhani Dervišević, prorektorici za nastavu i studenska pitanja i zahvalila se za podršku projektu izražavajući zadovoljstvo činjenicom da je i Univerzitet u Tuzli potpisao Sporazum o suradnji čime je osigurano sudjelovanje svih osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini u projektu „Borba protiv korupcije u obrazovanju“.

U ime Rektora Univerziteta u Tuzli, prisutnima se obratila dr.sc. Rejhana Dervišević, prorektorica za nastavu i studentska pitanja koja se zahvalila na organizovanju ove kampanje i kazala:
- Saradnja sa Centrom za civilno društvo Kyodo je počela potpisom Sporazuma o saradnji na projektu „Borba protiv korupcije u obrazovanju“. Ovaj projekat se implementira u saradnji sa Helsinškim komitetom RS, Centrom za edukaciju sudaca i tužitelja i osam javnih univerziteta. Borba protiv korupcije je apsolutno trend i Univerzitet u Tuzli slijedi ovaj trend.

U sklopu ovog projekta koji financira EU a implementira Centar za civilno društvo Kyodo, izvršena je detaljna analiza postojećih Statuta javnih univerziteta u BiH. Centar za civilno društvo Kyodo pripremio je nacrt niza preporuka kojima se predlaže buduća regulacija ispitnih procedura, a koje imaju za cilj zaštitu integriteta i studenata i profesora, smanjujući tako mogućnosti za pojavu korupcije, odnosno unaprjeđenje podzakonskih akata na univerzitetima koji reguliraju ispitne procedure, s ciljem da se oni urede na način koji ostavlja najmanje prostora korupciji.

Danas su održane i dvije prezentacije o borbi protiv korupcije za studente i nastavno osoblje. Izlagači su bili gdin Zoran Jačev, tim lider projekta Podrška nevladinim organizacijama u borbi protiv korupcije i gdja Paša Softić, sudija Općinskog suda Tuzla, iz Centra za edukaciju sudaca i tužitelja, koja je govorila o pravnoj praksi u procesiranju pojava korupcije.

Što se tiče korupcije na univerzitetima, gdin Zoran Jačev je vidi u primoravanju studenata da kupuju udžbenike čiji su autori njihovi profesori i u polaganju ispita bez dovoljnog nivoa znanja zbog: novca i poklona koji se daju profesorima (direktno ili preko posrednika), usluga koje se vrše profesorima, bliskost profesora sa roditeljima, rodjacima, prijateljima (veze), usluga koje studenti daju profesorima (rad na njihovim projektima), i iskorištavanje i zloupotreba studenata na različite načine (fizički, seksualno itd.) u cilju dobijanja boljih ocjena i polaganja ispita.
- Korupcija je nešto što je štetno, vajde imaju samo oni koji su direktno uključeni u korupciju. Najbolji lijek protiv korupcije je načiniti je neisplativom. Moramo se iskreno boriti protiv korupcije. Nesaglašavanjem sa korupcijom većine profesora, studenata i njihovih roditelja, donošenjem kvalitetnih zakonskih i podzakonskih akata za sprečavanje korupcije i redovno i objektivno nadgledanje stanja sa sprečavanjem korupcije na univerzitetima od nadležnih institucija, kao i nezavisnih nevladinih organizacija, te medija je jedini način za sprečavanje korupcije. - istakao je gdin Zoran Jačve u svom izlaganju.

Gdja Paša Softić, sudija sudija Općinskog suda Tuzla nakon uvodnog izlaganja o zakonskim okvirima za izvršenje krivičnog djela korupcije, osvrnula se na dimenzije korupcije u okviru obrazovanja koja bi se mogla ogledati u sljedećem: nejednakosti kriterija za sve studente, nepostojanje političkog pritiska na univerzitete u Bosni i Hercegovini, korištenje veza i protekcija prilikom polaganja ispita, uzimanje novca za polaganje ispita, ucjenjivanje studenata da kupuju knjige/skripte, seksualno uznemiravanje od strane profesora.
- U Bosni i Hercegovini do sada prema svim poznatim podacima nije vođen a niti je okončan pravosnažno ni jedan postupak iz ove kategorije krivičnih djela na Univerzitetima Bosne i Hercegovine. Učesnici u sprečavanju korupcije na fakultetima treba da budu aktivno angažovani i to kako studenti tako i profesori, te Unije studenata. Profesori, nastavno osoblje te asistenti treba nesebično da na studente prenesu znanje ne samo iz nastavnog predmeta koji predaju, nego da svojim ponašanjem a u skladu sa etičkim kodeksima profesionalno, stručno i sa visokim pedagoškim znanjem obrazuju našu domovinu - rekla je gdja Paša Softić, sudija Općinskog suda Tuzla .

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU