Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 01.11.2011. god.


 

Na Univerzitetu u Tuzli održano uvodno predavanje na temu
"Obrazovanje za mir"


Dana, 01.11.2011. godine, na Univerzitetu u Tuzli je održano uvodno predavanje na temu „Obrazovanje za mir“ profesora H. Danesha, direktora međunarodnog instituta Obrazovanje za mir i gđe. N. Sobhani – Izadinia, direktorice instituta Obrazovanje za mir za Balkan. Predavanju su prisustvovali studenti koji pohađaju predmete Opća pedagogija, Didaktika i Metodika nastave, te njihovi profesori i asistenti.

 

 

Profesor Danesh je u uvodnom izlaganju istakao kako postoje hronološki tri kategorije pogleda na svijet. Prvi pogled na svijet zasnovan na opstanku, prevladavao je od najranije historije pa do vremena prosvjetiteljstva i u svom korijenu je sadržavao moć. Slijedi pogled na svijet zasnovan na identitetu, koji je započeo od vremena prosvjetiteljstva, te traje i danas. Treći pogled na svijet je usmjeren na kreiranje mira i njegovi principi predstavljaju zrelu fazu razvoja čovječanstva, koja garantira opstanak. Prof. Danesh je u zaključku poručio učesnicima skupa: „Vi ćete svi biti edukatori, ili u kontekstu školskog sistema ili kao roditelji. Kada ste edukator obrazujete budućnost čovječanstva i postajete kreator bilo za civilizaciju rata ili za civilizaciju mira.“

Gđa. N. Sobhani – Izadinia je govorila o dosadašnjim rezultatima programa Obrazovanje za mir (EFP), koji je počeo je sa implementacijom 2000. godine na poziv Vlade Bosne i Hercegovine u šest pilot škola u BiH. Do sada je ovaj program postigao vrlo značajne rezultate i dobio podršku na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou za daljnju implementaciju u svim školama širom zemlje. Program Obrazovanje za mir je usvojen od strane 13 ministarstava obrazovanja na entitetskom, kantonalnom nivou kao i na nivou distrikta Brčko. Prihvatilo ga je i 8 pedagoških zavoda i Zavod za školstvo, preko 60 gradonačelnika općina koje su uključene u program, te Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo civilnih poslova OHR i OSCE. Ovaj Program, vođen od strane instituta Obrazovanje za mir za Balkan, uz podršku pedagoških zavoda, uvodi u svaki predmet diskusije o dinamici mira i njegovoj primjenjivosti u svim sferama života i društva.

Učenici, uz pomoć svojih nastavnika, u okviru svih nastavnih predmeta uče, istražuju i razmišljaju o novim načinima stvaranja mirnog života i društva zasnovanog na temeljima pravde, jednakosti i jedinstva. Kako će EFP metodologija uticati na pedagoški pristup na nivou cijelog nastavnog plana i programa od osnovne do srednje škole, konsultacije sa rektorima javnih univerziteta u BiH su rezultirale preporukom da EFP obuka na nivou univerziteta bude uključena u sastavni dio pedagoške metodologije za buduće nastavnike.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU