Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 14.05.2012. god.


Fakultet elektrotehnike

Bežične senzorske mreže u monitoringu i upravljanju

 

Dr. sc. Veljko Milutinović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i šef Odsjeka za računarsku tehniku i informatiku (RTI), izabran jeza zaslužnog člana (Fellow) najuglednijeg udruženja tehničke struke u svijetu - Instituta elektro i elektronskih inženjera (IEEE), koji broji milion članova. Na Purdue je za osam godina objavio oko 10 radova u IEEE časopisima, a od devedesetih, zajedno sa studentima ETF, skoro četiri puta više. Inspiracija je, za njega, najvažnija za naučno-istraživački rad.

 

 

U petak, 11.05.2012. god. Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli posjetili su ugledni profesori Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu: prof.dr. Veljko Milutinović, prof. dr. Željko Đuković, prof. dr. Miroslav Bojović sa saradnicima.

Prisutne je pozdravio prof.dr. Naser Prljača, zahvalio se na posjeti i iskazao spremnost Fakulteta elektrotehnike iz Tuzle za sve vidove naučnoistraživačke saradnje i saradnje kroz zajedničke projekte sa Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda.

Prof.dr. Veljko Milutinović se obratio prisutnima sa riječima da je ovo prilika da se uspostavi i proširi saradnja među fakultetima, da se razmjene stečena iskustva i pristupi razvoju naučnoistraživačkog rada i izradi zajedničkih projekata, kao i uspostava saradnje među katedrama za računarsku tehniku i informatiku i katedrama za signale i sisteme dvaju fakulteta.

Sa organizacijom Katedre za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu upoznao je prof.dr. Veljko Milutinović te dao korisne savjete studentima postdiplomskog, doktorskog studija o tome kako vršiti istraživanja prilikom izrade doktorske disertacije. Održao je predavanje na temu: "Bežične senzorske mreže u monitoringu i upravljanju" i prezentaciju: "Introduction to Maxeler Computing", primjer prezentacije o superkompjutingu na bazi Maxeler pristupa. S tim u vezi, dr Saša Stojanović je govorio o programiranju Maxeler mašinama.

Prof. dr. Miroslav Bojović, također sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku je govorio o organizaciji svoje Katedre i o projektima u kojima učestvuju, te mogućnostima zajedničke saradnje.

Istorijski pregled i organizaciju rada Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je predstavio prof. dr. Željko Đulović, sa Katedre za signale i sisteme. Zajedno sa svojim saradnikom sa Katedre, dr. Goranom Kvaščevom, je predstavio projekte u kojima učestvuju na Katedri, razvoj naučnoistraživačkog rada.

Sastanak je završen sa zaključkom da zajednička saradnja treba stvoriti naučnu osnovu za savremene metode projektovanja proizvoda i tehnologija, koja doprinosi razvoju sopstvenih softverskih proizvoda, te osigurati uključivanja u svjetske tokove razvoja inžinjerskih nauka.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU