Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 22.12.2011. god.


 

Kompanija "Bosnalijek" dd Sarajevo donirala savremeni HPCL aparat
Farmaceutskom fakultetu

 

Predstavnici bosansko hercegovačke kompanije „Bosnalijek“ dd Srajevo posjetili su Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli. Prilikom posjete za potrebe ovog fakulteta donirali su vrijedan, savremeni HPCL aparat, koji će se koristiti u praktičnom nastavnom procesu na stručnim farmaceutskim predmetima.

 

 


Radi se o visoko sofisticiranom analitičkom uređaju sa softverskom podrškom, koji omogućava visok nivo osjetljivosti, tačnosti, i preciznosti u analitičkom praćenju kvaliteta lijekova i supstanci za proizvodnju lijekova.

Prema riječima rektora Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Envera Halilovića, zahvaljujući ovakvim donacijama ali i predanom radu svih fakulteta Univerzitet u Tuzli može se pohvaliti dobro opremljenim labaratorijama.

„Nesumnjivo je da će ovaj aparat dati jako veliki doprinos kvalitetu nastave, što će u konačnici, zasigurno rezultirati kvalitetnim stručnjacima koji završavaju svoje akademsko obrazovanje na našem Univerzitetu, stičući jednako važna praktična i teorijska znanja. Upravo ovakave saradnje i partnerstva između privrednih i obrazovnih zajednica razvijaju cjelokupno bosanskohercegovačko društvo.“, kazao je između ostalog rektor Halilović.

Prema riječima dekanese Farmaceutskog fakulteta prof.dr. Lejle Begić ova donacija će pomoći i naučno-istraživački rad a koristiti će je studenti kao i istraživači, mladi magistri i doktoranti. "Takav jedan aparat je veoma bitan i za rad studenata, za praktični dio vježbi u okviru studija na Farmaciji, ali isto tako je bitan i za edukaciju naših asistenata, za njihove magistarske radove i doktorate, kao i za studentske diplomske radove. Ovo nam otvara široke mogućnosti da naši kadrovi ne moraju ići vani ili na druge univerzitete da rade svoja istraživanja, nego da se mogu time baviti ovdje na matičnoj instituciji.", rekla je dekanesa prof.dr. Lejla Begić u svom obraćanju.

Kako je istakao generalni direktor "Bosnalijeka“ gospodin Edin Arslanagić, društvena odgovornost ove kompanije između ostalog ogleda se u odličnim partneskim odnosima sa zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, te dodao: " Ono što čini Bosnalijek sretnim i mene lično je da smo u situaciji takvoj da možemo pomoći svima onima kojima je to potrebno. Obzirom da vjerujemo da nema razvoja društva bez ulaganja u nauku i obrazovanje, veliki fokus u našim donatorskim aktivnostima pripada zdravstvenim i naučnim institucijama. Naša saradnja sa Univerzitetom u Tuzli će biti nastavljena i u budućnosti."


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU