UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOĆU
Tuzla, 05.12.2011. god.

 

Poziv na press konferenciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
II Međunarodna naučna konferencija EKONOMIJA INTEGRACIJA

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, povodom 35 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli, organizuje II Međunarodnu naučnu konferenciju EKONOMIJA INTEGRACIJA na temu: "Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Evrope".

Tim povodom, organizovana je konferencija za medije koja će se održati u srijedu, 07.12.2011. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Sala za sastanke).

Na konferenciji za medije, novinarima će se obratiti:
1. Dr. sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, predsjednik programskog odbora Konferencije,
2. Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanr. prof, predsjednik organizacionog odbora Konferencije,
3. Dr. sc. Safet Kozarević, vanredni profesor, dekan,
4. Dr. sc. Zijad Džafić, vanredni profesor, prodekan za NIR i
5. Dr. sc. Senija Nuhanović, prodeknesa za nastavu.

Vrijeme održavanja konferencije je od 08. do 10.12.2011. godine, prema navedenom programu.

Više informacija o samoj konferenciji možete potražiti na http://www.icei.epk.ba/bs/

  

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU