Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
REKTORAT
Tuzla, 12.10.2010. godine

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U VEZI SA ZAHTJEVIMA STUDENATA

 

Danas, 12.10.2010. god. u Sali za sjednice Senata Univerziteta u Tuzli, Generalni sekretar Univerziteta u Tuzli, gospođa Jasmina Berbić, dipl.jur., uz prisustvo dekana fakulteta Univerziteta u Tuzli, te pomoćnika generalnog sekretara, dala je SAOPŠTENJE ZA JAVNOST, koje u cjelosti prezentujemo:

 

 

U vezi sa zahtjevima studenata: Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Fakulteta Elektrotehnike, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Tehnološkog fakulteta, za bezuslovan prelazak sa pretposlednje godine na završnu godinu studija u akademskoj 2010/2011.godini, Univerzitet u Tuzli daje slijedeće izjašnjenje:

I)
1. Zahtjevi studenata sa pozivanjem na član 151. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ( Sl.novine TK br. 8/08, 11/09 i 12/09) nisu osnovani.

Navedenim članom je ustanovljeno pravo studenata upisanih na dodiplomski studij (prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 8/08) da započeti studij završe po Nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija, ali po propisima koji su važili do stupanja na snagu Okvirnog zakona.
Za predmetne studente važeći propis je Zakon o visokom obrazovanju (Sl.novine TK br. 10/99, 15/00 i 5/05)

Zahtjevi studenata za bezuslovni prelazak na završnu godinu studija nisu utemeljeni na Zakonu, iz razloga što su ti studenti započeli studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija, dakle po propisima koji su važili do stupanja na snagu Okvirnog Zakona.
U vezi navedenog, važeći propis za te studente je Zakon o visokom obrazovanju broj: 10/99. 15/00 i 5/05.
Članom 36 stav 8. navedenog propisa je utvrđeno da studenti imaju pravo da završe započeti studij po nastavnom planu koji je važio prije izvršene izmjene, u roku utvrđenom Pravilima Univerziteta. U vezi s tom odredbom Zakona, članom 98. Pravila Univerziteta je utvrđeno da student ima pravo započeti studij završiti po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija, a najkasnije do početka školske godine u kojoj ga sustiže generacija studenata upisana po izmijenjem nastanom planu i programu.

2. Odredbu člana 11. stav 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Novine TK“ broj: 12/09) nije moguće primijeniti na podnosioce zahtjeva.

3. Budući da u akademskoj 2010/2011. godini podnosioce zahtjeva sustiže generacija studenata upisanih po novim propisima to će studenti (podnosioci zahtjeva) upisani po odredbama ranijih propisa, u toku obnove studijske godine izvršavati preostale obaveze na način koji će se definisati uz prethodno pojedinačno, pismeno opredjeljenje svakog studenta.

II)
1. Zahtjev studenata koji su u prethodnoj godini obnovili drugu studijsku godinu, koji traže upis u treću godinu studija uz prenos četiri nastavna predmeta iz prethodne dvije studijske godine nije osnovan, jer je to pravo ustanovljeno Zakonom, kao jednokratno pravo za akademsku 2009/2010. godinu (Član 11. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, „Sl. Novine TK“, broj 12/09).

2. Zahtjev studenata treće, četvrte i pete godine studija Medicinskog fakulteta za prenos najviše četiri predmeta iz prethodne dvije godine studija čija ukupna dužina trajanja prenesenih predmeta ne prelazi šest semestara, nije osnovan, jer je to pravo ustanovljeno Zakonom, kao jednokratno pravo za akademsku 2009/2010. godinu (Član 11. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, „Sl. Novine TK“, broj 12/09).Generalni sekretar Univerziteta u Tuzli sa pomoćnicima
Prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. sc. Rejhana Dervišević

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz