Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 09.06.2010. god.


 

 

Održana Konferencija “Integritet visokog obrazovanja u BIH”


Transparency International BiH i Fondacija Friedrich Naumann organizirali su u Sarajevu konferenciju “Integritet visokog obrazovanja u BiH”.Cilj konferencije je konkretizacija ne samo problema koji koče napredak sistema visokog obrazovanja već i koraka koje institucije poduzimaju ili će poduzeti radi njihovog otklanjanja.

 

“Konferencija je početak aktivnosti TI-a koje će biti fokusirane na probleme u visokom obrazovanju i prilika da razmotrimo trenutnu situaciju u ovoj oblasti”, kazao je tim povodom direktor TIBiH Srđan Blagovčanin.Jednim od osnovnih problema Blagovčanin smatra prisustvo korupcije u sistemu visokog obrazovanja.“Ovo je i najava većeg angažmana civilnog društva u rješavanju ove pojave, a kroz različite planove i programe”, dodao je Blagovčanin.
Zadovoljan je, kaže, spremnošću institucija da se uključe u cijeli proces podizanja integriteta visokog obrazovanja.

Predstavnik Fondacije Fridrih Nojman Adnan Huskić rekao je da, s obzirom da se kod nas stalno otvaraju novi univerziteti, treba postaviti pitanje profesorskog kadra na tim univerzitetima, koji predaju na nekoliko univerziteta u BiH, te da treba postaviti pitanje sa kakvim vještinama studenti izlaze u takvim okolnostima sa tih univerziteta.“To je pitanje opšte društvenog odnosa prema obrazovanju”, naglasio je Huskić.

Osim ovih problema u obrazovanju, definisani su i problemi reforme finansiranja visokog obrazovanja, te je donesen zaključak da bi trebalo početi i završiti proces akreditacije visokoškolskih ustanova.Predstavnik Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Nihad Fejzić je naglasio da je neophodno uskladiti sistem obrazovanja sa tržištem rada u BiH.

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Enver Halilović, redovni professor, prezentirao je rad Univerziteta kada je u pitanju ova oblast, te je podsjetio na usvojene dokumente koji definiraju odnos tuzlanskog univerziteta spram integriteta visokog obrazovanja i suzbijanje korupcije.
“Usvajanjem i donošenjem odluka i pravilnika poput: Odluke o imenovanju Komisije za izricanje mjera zbog povrede obaveze studenata (Disciplinska komisija), Odluke o izboru Voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli, Odluke o imenovanju Etičkog komiteta Univerziteta, Odluke o imenovanju Odbora za kvalitet, Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu, Pravilnika o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta na drugim univerzitetima, kao i dokumenta Mjere za suzbijanje pojava korupcije, Univerzitet u Tuzli je pokazao jasnu opredjeljenost za izgradnju kvalitetnog i visoko etičnog sistema visokog obrazovanja ne samo na Univerzitetu u Tuzli, nego i u Bosni i Hercegovini. Izuzetno sam zadovoljan izrečenom ocjenom da Univerzitet u Tuzli prednjači u ovom segmentu svoga rada. “ kazao je rektor Halilović.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici agencija za unapređenje visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava, rektori univerziteta, entitetskih inspekcija, OSCE-a i WUS Austria.
Inače, svi navedeni dokumenti Univerziteta u Tuzli javno su dostupni i mogu se preuzeti sa web stranice, što još jednom potvrđuje opredjeljenost ovog Univerziteta za transparentan rad.


 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU