Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 18.07.2011. god.


 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se kandidati zainteresirani za upis u I godinu I ciklusa studija odjeljenja dislocirane nastave Univerziteta u Tuzli u Travniku da će konkurs za prijem studenata u I godinu I ciklusa studija za akademsku 2011/12 godinu biti objavljen u posljednjoj sedmici augusta.

Prema planu, Univerzitet u Tuzli, odjeljenje u Travniku upisat će 110 studenata na tri studijska programa :
- Ekonomski fakultet sa usmjerenjima Računovodstvo i poslovne finansije, odnosno Finansije, bankarstvo i osiguranje i
- Rudarsko-geološko-građevinski fakultete sa studijskim programima Građevina odnosno Sigurnost i pomoć.

Detaljne informacije o upisu u I godinu I ciklusa studija odjeljenja dislocirane nastave Univerziteta u Tuzli u Travniku bit će objavljene u Konkursu koji će biti dostupan na web stranici Univerziteta u Tuzli i u sredstvima javnog informiranja.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU