Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 03.06.2011. god.


 

 

Upriličen radni sastanak između Univerziteta u Tuzli i Vlade Tuzlanskog kantona

UNIVERZITET U TUZLI I REFORMA OBRAZOVANJA
KLJUČNI FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA

Razgovarano o strateškim planovima razvoja Univerziteta u Tuzli


 

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, redovni profesor, sa saradnicima upriličio je danas radni sastanak sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predvodio premijer Sead Čaušević.
Tokom sastanka govoreno je o strateškim pitanjima koja se odnose na razvoj Univerziteta u Tuzli, poput rekonstrukcije, adaptacije i sanacije postojećih objekata unutar Kampusa Univerziteta u Tuzli, mogućnostima zapošljavanja novog akademskog kadra, finansiranju postupka akreditacije Univerziteta i mogućnostima finansiranja II i III ciklusa studija, ali i otvorenim pitanjima oko usaglašavanja upisne politike za akademsku 2011/12 godinu.

„Vaša današnja posjeta jasan je pokazatelj podrške Univerzitetu u Tuzli, našim razvojnim planovima, kao i spremnosti da razgovaramo o strateškim pitanjima, pred kojima se Univerzitet u Tuzli nalazi već duži vremenski period, i u čije rješavanje bi trebala biti involvirana cjelokupna društveno politička zajednica i javnost.“, na samom početku sastanka kazao je rektor Halilović ukazujući dobrodošlicu predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona.

Kako je istakao premijer Vlade Tuzlanskog kantona, gospodin Sead Čaušević, na današnjem sastanku otvorene su značajne teme koje će tokom kasnijih konsultacija planski i sistematično biti rješavane.

„Danas otvaramo dijalog koji bi se trebao odvijati u kontinuitetu i ovim sastankom izražavamo partnerske odnose i otvorenost institucija koje predstavljamo. Univerzitet u Tuzli u Vladi Tuzlanskog kantona ima snažnog i poticajnog partnera i sigurno ćemo u narednom periodu sva naša nastojanja usmjeriti ka što kvalitetnijoj reformi obrazovanja koja je ključ za stvaranje pretpostavki za ekonomski razvoj našeg kraja i dolazak stranih investitora.“, između ostalog kazao je premijer Čaušević.

Prema riječima rektora Halilovića, Univerzitet u Tuzli spreman je za postupak akreditacije u zakonom predviđenom roku, odnosno podnošenje zahtjeva za eksternu evaluaciju koja će, dobivenim pozitivnim ocjenama, rezultirati prisustvom Univerziteta u Tuzli na listi akreditiranih univerziteta, što će akademsku zajednicu Tuzlanskog kantona izjednačiti sa europskom akademskom zajednicom. Svakako, postupak akreditacije podrazumijeva upošljavanje novog akademskog kadra , profesora i asistenata, pa će se u tom pravcu u narednom periodu poduzeti i određene aktivnosti, kao i aktivnosti na otvaranju II i III ciklusa studija.

Na današnjem sastanku usaglašeni su i stavovi oko upisne politike za 2011/12 akademsku godinu, pa se u narednim danima može očekivati i davanje saglasnosti na upis studenata u I godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli i raspisivanje konkursa.

Kada je riječ o temama koje se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata Kampusa Univerziteta u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona još jednom iskazala je podršku ovom dugoročnom razvojnom procesu koji će se morati odvijati po određenim fazama. Prema riječima ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, prof. dr. Nađe Avdibašić-Vukadinović, resorno ministarstvo već je poslalo zahtjeve prema kreditnim sredstvima OPEK-a fonda i fonda Saudijske Arabije kako bi se obezbjedila sredstva za Kampus Univerziteta u Tuzli, čija rekonstrukcija započinje ove godine i sa sredstvima koja bi mogla biti dostatna za završetak I faze, dok bi cjelokupni proces izgradnje novih objekata i modernizacije Kampusa mogao trajati narednih petnaest godina.

Današnjem sastanku pored menadžmenta Univerziteta u Tuzli i ministara Vlade Tuzlanskog kantona, prisustvovali su i predsjednici Upravnog odbora Univerziteta i Unije Studenata, gospođa Hasiba Omeragić i gospodin Munir Mandra, te je govoreno i o kvalitetnijem normativnom uređenju Univerziteta i poboljšanju studentskog standarda.

Na kraju dvosatnog sastanka zaključeno je da Univerzitet u Tuzli ima Vladinu podršku za razvojne planove i programe, te da će se u narednom periodu pristupiti rješavanju kratkoročnih i dugoročnih razvojnih planova u skladu sa mogućnostima Budžeta, odnosno da danas otvorena pitanja nisu problemi nego prilike i potrebe za razvoj cjelokupne društvene zajednice Tuzlanskog kantona.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU