Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 20.12.2010. god.


 


Univerzitet u Tuzli promoviran
na međunarodnoj konferenciji u Ankari

 

Rektor, Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović tokom prošlosedmičnog boravka u Ankari, održao je sastanak sa ministricom obrazovanja Republike Turske, Nimet Çubukçu (Čubukču). Rektor Halilović je ministrici Çubukçu u njenom kabinetu predstavio Univerzitet u Tuzli, te naglasio dosadašnju dobru saradnju sa Turskom razvojnom agencijom (TIKA) i dobru saradnju sa više univerziteta iz Republike Turske sa kojima Univerzitet u Tuzli ima uspostavljene odnose i potpisane ugovore o saradnji. Rektor Halilović je na ovom sastanku naglasio kako Univerzitet u Tuzli ulazi u fazu dislokacije i proširenja svojih kapaciteta, te istakao kako se kontinuirano nadograđuju i usvajaju nove, modernije metode u pristupu obrazovanju.

Rektor Halilović je upoznao ministricu Çubukçu sa projektima na kojima Univerzitet u Tuzli sarađuje sa univerzitetima iz Turske, a posebno o „14. balkanskom kongresu o pripremi mineralnih sirovina“ koji će se održati na Univerzitetu u Tuzli 14. do 16. juna 2011. godine. i naučnom skupu koji će se održati u Mostaru u maju naredne godine, a čiji su organizatori Univerzitet iz turskog grada Nigde, Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Univerzitet u Tuzli.

Ministrica Çubukçu je izrazila spremnost Vlade Republike Turske da podrži sve projekte koje provodi Turska agencija za razvoj u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao i projekte međusobne saradnje između Univerziteta u Tuzli i univerziteta iz Republike Turske.

Rektor, prof. dr. Enver Halilović predstavljao je Univerzitet u Tuzli na međunarodnoj konferenciji o temi: „Internacionalizacija nacionalnih vrijednosti, koncepti i uvjerenja kulture u visokom obrazovanju“, koja je održana od 14. – 18. 12. u Ankari. Organizator konferencije bio je Savjet visokog obrazovanja Republike Turske.
Rektor Halilović je uzeo aktivno učešće i bio u radnom predsjedništvu panel sesije na konferenciji koja je okupila predstavnike visokoobrazovnih institucija iz više od pedeset zemalja svijeta.

Tokom boravka u Ankari, rektor Halilović je imao više konstruktivnih razgovora sa predstavnicima visokoškolskih ustanova iz nekoliko zemalja svijeta, a održao je poseban sastanak sa predsjednikom Savjeta za visoko obrazovanje Republike Turske, Jusuf Zija Oskanom (Özkan).

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA