Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 19.04.2011. god.


 

 

DOGOVORENA SARADNJA IZMEĐU UNIVERZITETA U TUZLI I AMERIČKOG UNIVERZITETA
U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Enver Halilović, sa saradnicima, upriličio je danas radni sastanak sa zvaničnicima Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka govoreno je o mogućnostima saradnje između ove dvije obrazovne ustanove, te definiranju zajedničkih ciljeva za naredni period.

„Vrlo sam sretan zbog današnjeg susreta i izuzetno mi je drago da saradnja sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini počinje iz Tuzle sa Univerzitetom u Tuzli, obzirom da je Američki univerzitet i počeo sa radom upravo u ovom gradu. Vjerujem da ćemo ostvariti uspješnu saradnju na različitim projektima.“, između ostalog kazao je ambasador Clifford Bond, potpredsjednik Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini za međunarodne odnose, zahvaljujući se na prilici za stvaranje partnerskih odnosa i organiziranju današnjeg sastanka.

„Ovo je prvi sastanak ovakve vrste sa zvaničnicima Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini i siguran sam da je odlična prilika za početak naše saradnje. Uvjeren sam da imamo mnogo zajedničkih interesa od razmjene iskustava u sistemima obrazovanja, preko razmjene studenata i nastavnog osoblja, korištenjem istih ili sličnih baza podataka, kroz rad na zajedničkim istraživačkim projektima, razmjenu naučnih informacija i putem sličnih projekata. Radostan sam što ćemo vrlo skoro potpisati Sporazum o međusobnoj saradnji i razumijevanju kojim ćemo definirati naše zajedničko djelovanje, jer potpisivanje takvog sporazuma podrazumijeva i razvoj partnerskih odnosa sa drugim američkim univerzitetima i prestižnim visokim školama, odnosno fakultetima.“, rekao je Rektor Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Enver Halilović, prilikom prezentiranja kapaciteta Univerziteta u Tuzli.

Tokom današnjeg sastanaka precizirana su osnovna načela budućih partnerskih odnosa što će rezultirati potpisivanjem generalnog Sporazuma o razumijevanju i saradnji, te su dogovorene smjernice za izradu konkretnih projekata. Posebno je akcentirana saradnja na polju naučno-istraživačkog rada i razmjeni stručne literature, te pristupu međunarodnim znanstvenim bazama podataka.

Delegaciju Američkog Univerziteta u Bosni i Hercegovini činili su gospoda: Denis Prcić- Predsjednik AUBIH, Šefik Mulabegović – Rektor AUBIH, Sadik Latifagić- Prorektor za akademska pitanja AUBIH, Selim Bešlagić- Potpredsjednika za odnose sa Vladom AUBIH i Clliford Bond- Potpredsjednik za međunarodne odnose AUBIH, a sastanku su, ispred Univerziteta u Tuzli, prisustvovali prorektori: Naser Prljača- prorektor za naučno istraživačka pitanja, Rejhana Dervišević- Prorektorica za nastavu i studentska pitanja, Mensura Aščerić- Prorektorica za među univerzitetsku saradnju u Bosni i Hercegovini i van granica i Snježana Marić- prorektorica za ekonomsko- finansijska pitanja.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU