Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 12.09.2011. god.


Održan Info dan u vezi sa TEMPUS projektom CCMLL
(Centar za modernizaciju kurikuluma i cjeloživotno učenje)

 

U petak 09.09.2011. godine je održan Info dan u vezi sa TEMPUS projektom CCMLL (Centar za modernizaciju kurikuluma i cjeloživotno učenje), namijenjen akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli, na kojem su pored učesnika u projektu sa Univerziteta u Tuzli bili i predstavnici SUS BiH (Svjetski univerzitetski servis BiH) Haris Muhić i Amela Delić Pozderović. U projektu učestvuju javni univerzitetu iz BiH i tri Eu partnera, a kontraktor je Univerzitet u Gironi.

Glavni cilj projekta je: Uspostava i razvoj potpuno funkcionalnih “Centara za razvoj i modernizaciju kurikuluma i cjeloživotno učenje” (CCMLL) na javnim univerzitetima u BiH kao podrška njihovom razvoju i integraciji, te podrška između sektora visokog obrazovanja i tržišta rada.
Konkretni ciljevi:
• podržati i razviti nastavni plan i program na 2 pilot projekta na svakom od javnih BiH univerziteta
• Uspostava Centara za modernizaciju kurikuluma i cjeloživotno učenje sa uspostavljanjem jasnih metodologija razvoja nastavnih planova i programa u skladu sa kriterijima za osiguranje kvaliteta pripremljenim za predstojeću akreditaciju i licenciranje nastavnih planova i programa na visokoškolskim ustanovama.
Istaknuto je da će CCMLL biti servis na univerzitetu i nastavnom osoblju, kroz planiranje, implementaciju i monitoring razvoja nastavnih planova i programa.

Direktor SUS BiH, G. Haris Muhić je upoznao prisutne o ciljevima projekta, te o projektnim aktivnostima koje su urađene do sada.

Kako je istakla prof.dr. Rejhana Dervišević, prorektor za nastavu i studentska pitanja, moderniziranje kurikuluma je nešto čime se univerzitet u Tuzli ozbiljno bavi zbog zakonske obaveze revizije nastavnih planova i programa, te je u tom kontekstu ovaj projekat od iznimne važnosti za Ured za nastavu i studentska pitanja. Benefit ovog programa za Univerzitet u Tuzli je da predmet obezbjeđuje kompetencije, za razliku od dosadašnjih nastavnih planova i programa koji su bili zasnovani na programskim sadržajima.

Prof.dr. Gordan Avdić, član konzorcija projekta je govorio o predstojećim aktivnostima, te posebno istakao posjetu Gentu, koja je namijenjena predstavnicima studijskih programa javnih univerziteta odnosno učesnika pilot projekata, nakon čega slijedi diseminacija rezultata.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU