Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 27.06.2011. god.


 

 

Svečano potpisan Sporazum o o međusobnom razumijevanju i saradnji
između Univerziteta u Tuzli i Američkog univerziteta u BiH

 

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. Dr. Enver Halilović i predsjednik Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, Denis Prcić, potpisali su danas na Univerzitetu u Tuzli Sporazum o međusobnom razumijevanju i saradnji.

Potpisnici Sporazuma saglasili su se da će se svi oblici saradnje razvijati u naučnim područjima i drugim oblicima akademskog djelovanja, zastupljenih na ova dva univerziteta, a kako bi se to postiglo, potpisnici Sporazuma će u međusobno formiranim radnim grupama zajednički utvrđivati radne programe. Radne grupe će se sastajati prema ukazanoj potrebi, a minimalno svaka tri mjeseca.

Sporazumom su, između ostalog, dogovorene međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije nastavnika i naučnika oba univerziteta u cilju međusobne razmjene iskustava u naučno-nastavnom procesu. Dogovorena je i međusobna saradnja na naučnim skupovima, simpozijima i konferencijama, kao i posjete svečanostima organizovanim od strane sporazumnih strana.

Univerzitet u Tuzli i Američki univerzitet u BiH će ubuduće zajednički promovisati univerzalne akademske vrijednosti, te raditi na provođenju reforme visokogo obrazovanja u cilju ispunjavanja pretpostavki za aktivno i punopravno učešće u jedinstvenom evropskom obrazovnom području.

Neki od načina saradnje i ciljeva sporazuma su i postizanje mobilnosti nastavnika, mladih istraživača i studenata u okviru dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija, međusobna razmjena naučnih informacija, međusobna razmjena publikacija (univerzitetskih udžbenika, nastavnog materijala, stručne literature i univerzitetskih časopisa).

Dogovoreno je i utvrđivanje zajedničkih osnova i jedinstveno djelovanje prema institucijama od značaja za područje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i prema međunarodnoj zajednici, kao i drugi oblici univerzitetske saradnje koji su od interesa za UNTZ i AUBIH.

Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovali su gospoda Sadik Latifagić i Selim Bešlagić, a detalji oko danas potpisanog sporazuma definirani su tokom dolaska gospodina Clliforda Bonda u aprilu mjesecu, kada je upriličen i radni sastanak predstavnika oba univerziteta.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU