Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 12.07.2011. god.


 

 

Univerzitet u Tuzli predstavio tri nova softverska modula

 

 

Na Univerzitetu u Tuzli danas je održana konferencija za medije na kojoj su prezentirana tri nova softvera s čijim radom počinje nova akademska 2011/12 godina i koji su u potpunosti vlastiti informacioni sistem, izgrađen i razvijen vlastitim kapacitetima Univerziteta u Tuzli. Riječ je o informacionim sistemima koji će studentima ali i uposlenim donijeti nova informatička rješenja i omogućiti što kvalitetnije ispunjavanje obaveza, te blagovremeno ažuriranje i praćenje kretanja unutar Univerziteta u Tuzli.

O softveru „Univerzitetska studentska služba: Centralna baza podataka studentskih službi Univerziteta u Tuzli“ danas je govorio mr. Denis Čeke iz Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli. Sistem ima jedinstvenu bazu podataka za sve fakultete/akademiju Univerziteta, a podaci koji se pohranjuju odnose se na matične podatke za studente koji se evidentiraju upisnim listom studenata, podatke o upisanim studentima u sve studijske godine, podatke o studijskim programima, podatke o nastavnom osoblju, prijave ispita, evidentiranje uspjeha na ispitima, unos tema diplomskih radova, evidentiranje uspjeha na odbranjenim diplomskim radovima kao i izdavanje uvjerenja(o položenim ispitima, prosjeku ocjena, diplomiranju).
Ovaj sistem omogućit će različite vrste analiza po različitim kriterijima, analizu kvaliteta studenata, praćenje uspjeha studenata tokom cijelog procesa školovanja, od upisa do diplomiranja, praćenje upisa akademske kao i upisa i ovjere semestara, te izdavanje različitih vrsta uvjerenja i potvrda on line, u svakom trenutku. U drugoj razvojnoj fazi softvera omogućit će se prijavljivanje ispita elektronskim putem, pregled ocjena položenih ispita, pristup elektronskim sadržajima nastavnih materijala, kao i postavljanje studomata u zgradama Univerziteta, odnosno bežični pristup internetu unutar Univerziteta.

Softver „Studentski servis: informacioni sistem za nove generacije“, odnosi se na elektronsku identifikaciju studenata, informatičku mobilnost i elektronsku komunikaciju nove generacije. Kako je danas istakao autor softvera, mr. Amir Hadžimehmedović, administrator mreže Univerziteta u Tuzli, uspješno je okončan testni režim prve faze ovog informacionog sistema namjenjenog studentima.
Posebnost koju donosi, ogleda se u integraciju svih studenata Univerziteta u Tuzli u sistem studentskih službi, dok će se integracijom podataka te uvezivanjem infrastrukture na nacionalnom nivou Bosne i Hercegovine ispuniti sve pretpostavke za integraciju univerziteta u tuzli u sisteme akademskih mreža zemlja Europe pri čemu će biti osiguran pristup infrastrukturi drugih univerziteta kroz pristupne podatke Univerziteta u Tuzli. Pored navedenog, spomenuti softver odlikuje stvaranje e-mail adresa po principu ime.prezime@student.imefakulteta.untz.ba, kao i distribucija materijala za nastavu u elektronskom obliku, te mogućnost on line testiranja što u konačnici predstavlja mogućnost identifikacije studenata, automatsko ocjenjivanje i analizu učinka studenata u toku pohađanja nastavnog procesa kako predviđa Bolonjski princip obrazovanja.
Softver „Studentski servis: informacioni sistem za nove generacije“ imat će vrlo zanimljiv i jednostavan interfejs koji će studentima omogućiti i praćenje informativnih sadržaja iz medija te konekciju sa popularnim društvenim mrežama poput facebooka i twittera.

Kako je istako mr. Nermin Hodžić iz Centra za razvoj daljinskog obrazovanja Univerziteta u Tuzli, softverski modul „Kadrovska baza podataka Univerziteta u Tuzli“ olakšat će praćenje i rad pravne službe kada su u pitanju operativni poslovi. Glavna odlika softvera je jednostavno praćenje napredovanja i usavršavanja akademskog osoblja, po čemu je Univerziteta u Tuzli najprepoznatljiviji i njihove angažiranosti u nastavi, odnosno praćenje operative iz domena radno pravnih odnosa, te jačanje kadrovskog potencijala Univerziteta.

Danas prezentirani softveri predstavljaju najveći informacioni sistem koji će biti korišten na Univerzitetu u Tuzli gdje će, pored postojećih korisnika, biti umreženo 19.000 korisnika (studenata), sa mogućnošću popunjavanja kapaciteta od 50. 000 korisnika i prometom 20 miliona e -mail poruka.


 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU