Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 25.10.2010. god.


 

 

PROŠIRENI RADNI SASTANAK U REKTORATU UNIVERZITETA U TUZLI


Dana, 25. 10. 2010. godine rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović održao je prošireni sastanak sa članovima Senata, dekanima i sekretarima fakulteta i Akademije, te rukovodiocima službi Univerziteta u Tuzli.

Razgovaralo se o ektuelnim operativnim pitanjima čijom implementacijom će se stvarati preduslovi za kvalitetniji pristup rješavanju studentskih pitanja u njihovom obrazovnom procesu na ovoj visokoškolskoj ustanovi, te se razgovaralo o tehničkim pitanjima kojima se pospješuje kvalitetniji status uposlenika i saradnika na fakultetima Univerziteta u Tuzli.
Utvrđena je dinamika konkursne procedure za popunjavanje upražnjenih mjesta za nastavnike koji odlaze u penziju. Dekani fakulteta su preuzeli obavezu, u skladu sa ranijom odlukom Senata, da ovaj proces definiraju do 1. novembra 2010. godine kako bi se blagovremeno riješilo pitanja kvalitetnog odvijanja nastavnog procesa. Implementacijom ovakve dinamike usklađivanja nastavnog procesa, prvi put će pitanje gostujućih saradnika i profesora biti riješeno na početku akademske godine.

Dogovoreno je da se implementira odluka Senata Univerziteta u Tuzli kojom se studentima prve i druge godine studija po Bolonjskom nastavnom planu i programu priznaju predispitne obaveze (kolokvijalni i semestralni radovi...), te da se provede cjelovito anketiranje studenata ponovaca o tome imaju li intersa da slušaju predavanja iz predmeta na godini koju ponavljaju u toku školske 2010/2011. godine. Na ovaj način se nastoji obezbijediti kvalitetniji pristup ispunjavanju studentskih obaveza, ali i uskladiti nastavni planovi i programi sa raspoloživim kadrovskim i prostornim kapacitetima na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Učesnici ovog sastanka su se dogovorili da će podržati humanitarnu akciju pomoći u liječenju Amili Džinović, studentici Medicinskog fakulteta u Tuzli, tako što će uposlenici Univerziteta u Tuzli podržati ovu humanitarnu akciju u cilju što bržeg ozdravljenja oboljele studntice.

 

 

 

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz