Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti  > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA
Tuzla, 20.05.2011. god.


 

 

Univerzitet u Tuzli jedini univerzitet iz Bosne i Hercegovine sa punopravnim članstvom
u Rektorskoj konferenciji univerziteta Alpe-Jadran regije

 

Zahvaljujući dosadašnjim uspjesima Univerziteta u Tuzli, profilu koji gradi unazad 35. godina postojanja i rada, strukturi koju posjeduje, te ostvarenoj saradnji s drugim univerzitetima, nacionalnom i međunarodnom položaju, Univerzitet u Tuzli pristupio je Rektorskoj konferenciji Alpe-Jadran regije. Na konferenciji održanoj 13. i 14. maja 2011. Godine u Goriciji (Italija), Univerzitet u Tuzli postao je punopravna članica Rektorske konferencije univerziteta Alpe-Jadran regije, što predstavlja značajan iskorak u pravcu uspostavljanja novih među univerzitetskih i regionalnih saradnji, tim više što je Univerzitet u Tuzli jedini bosansko-hercegovački univerziteti sa članstvom u ovoj respektabilnoj Rektorskoj konferenciji.

Svečanom činu pristupanja, te u radu drugih sesija nedavno održane Konferencije prisustvovao je Rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Enver Halilović, redovni profesor, koji je rektorima iz Austrije, Njemačke, Italije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije prezentirao rad Tuzlanskog univerziteta.

„Za Univerzitet u Tuzli pristupanje ovako značajnoj Rektorskoj konferenciji predstavlja ukazivanje velike časti, ali i priliku za ostvarivanje novih uspjeha kroz izazove koji su pred svima nama. Pri tome posebno ističem rad na jačanju i podizanju standarda kvalitete, učinkovitosti, konkurentnosti, integriranosti, svih rezultata umrežavanja u vezi sa naučnim istraživanjima, saradnjom, te razmjenom i transferom pozitivnih iskustava . Integrirani Univerzitet u Tuzli, naših trinaest fakulteta i pedeset i šest studijskih programa zasigurno će značajno doprinjeti ispunjenju misije Rektorske konferencije Alpe-Jadran regije.“, kazao je Rektor Halilović povodom pristupanja ovoj regionalnoj Rektorskoj konferenciji.

Rektorska konferencija univerziteta Alpe- Jadran regije osnovana je s ciljem promoviranja saradnje između institucija visokog obrazovanja Alpe-Jadran regije u području obrazovanja, naučnog istraživanja i didaktike, te podupire saradnju nastavnika i studenata u različitim akademskim područjima. Do sada je ostvarila saradnju sa renomiranim institucijama Europske unije u području istraživanja i u različitim ciklusima sistema visokog obrazovanja kao i cjeloživotnom učenju.

Rektorska konferencija Alpe-Jadran podupire uravnotežene odnose i interdisciplinarnost između svih disciplina koje su zastupljene na univerzitetima članicama. Uzimajući u obzir istraživanje, nastavu, nauku i kulturu Alpe-Jadran konferencija promiče i koordinira nacionalnu, transnacionalnu, međunarodnu i interdisciplinarnu saradnju, projekte i metode koji pomažu rješavanje društvenih problema s kulturološkim, ekonomskim i političkim značenjem u budućnosti, nacionalnu i međunarodnu mobilnost nastavnog osoblja i studenata, usklađivanje jednakosti u području nastave, univerzitetskih stepena i habilitacije, pristup i poboljšano korištenje specijalističkih biblioteka putem interneta, stipendije i podršku za različite projekte, te zajedničku politiku na nacionalnoj razini.

Rektorska konferencija u potpunosti je predana principima Europe regija, priznaje i prati važeću pravnu regulativu na europskoj i nacionalnoj razini, ali istovremeno teži definisanim oblicima saradnje s različitim zajednicama unutar pravnih okvira koje nisu nužno ograničene na države, gdje saradnja treba reflektirati kulturne specifičnosti prisutne na području Europske unije, te u susjednim područjima u europskom kontekstu.Predsjedavjući Rektorskom konferencijom u protekloj godini bio je Rektor Univerziteta u Trstu, a po završetku Konferencije predsjedavanje za narednu godinu dana preuzelo je Sveučilište u Zagrebu.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz