Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 21.06.2011. god.


 

 

Održan sastanak Koordinacionog odbora univerziteta BiH i Republike Turske

 

U okviru posjete delegacije Republike Turske Bosni i Hercegovini, te nakon zajedničke Konferencije, 17. juna je održan i prvi sastanak Koordinacionog odbora za saradnju univerziteta BiH i Republike Turske.

Na sastanku su vođeni razgovori o daljnjoj saradnji u oblasti naučnoistraživačkog rada, te definisani pravci i aktivnosti u oblasti razmjene studenata i nastavnika, kao i održavanja zajedničkih konferencija.

Koordinacioni odbor za saradnju univerziteta BiH i Republike Turske će pratiti i usmjeravati sve aktivnosti vezane za realizaciju predloženih projekata, a činit će ga osam rektora javnih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i sedamnaest rektora univerziteta iz Republike Turske.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU