Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 12.09.2011. god.


 

O B A V IJ E ST

 

Univerzitet u Tuzli raspisuje K O N K U R S za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Visokoj poslovnoj školi - odjeljenje u Brčkom u akademskoj 2011/2012. godini

  1. VISOKA POSLOVNA ŠKOLA EKONOMSKOG FAKULTETA 80 studenata – Vanredni studij


Konkurs za upis studenata bit će objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ u utorak, 13.09.2011. godine. 

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA