Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti  > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 24.12.2010. god.


 

 

Održana godišnja pres konferencija


Danas je rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović, sa saradnicima, upriličio godišnju pres konferenciju na kojoj su javnosti prezentirane aktivnosti koje su provedene na ovoj visokoškolskoj ustanovi u 2010. godini. Poseban akcenat je stavljen na provedene aktivnosti u prvom semestru akademske 2010/2011. godine.

Rektor, prof. dr. Enver Halilović, te prof. dr. Rejhana Dervišević prorektorica za nastavu i studentska pitanja i prof. dr. Naser Prljača, prorektor za naučno-istraživački rad istakli su kako je Senat UNTZ usvojio više dokumenata i proveo niz procedura kojima se usklađuje, unapređuje i harmonizira rad i ukupan ambijent u kome ovaj Univerzitet djeluje.

Istaknuto je kako su izvršene izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Tuzli po kojima je ovaj akt usklađen sa aktuelnim stanjem na Univerzitetu. Rektor Halilović je posebno naglasio izmjene kojima je omogućeno da se lakše stvara prostor obrazovanim mladim ljudima da se uključe u nastvano-naučni proces. Rektor Halilović je naglasio kako su usvojeni drugi veoma značajni dokumenti poput Pravila studiranja u I, II i III ciklusu, Pravilnik o angažmanu nastavanika sa Univerziteta u Tuzli na drugim univerzitetima, zatim Pravilnik o Tempus projektima, Pravilnik o ocjenjivanju studenata, Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, Pravilnik o ocjenjivanju studenata, te da je usklađena dimamika angažmana nastavnika sa drugih univerziteta sa potrebama njihovog blagovremenog uključenja u nastavni proces. Dodao je kako se intenzivno radi na pripremi Akcionog plana za eksternu evaluaciju Univerziteta.

- Posebno želim naglasiti i s ponosom istaći da je Vlada Federacije BiH donijela odluku o ustupanju kasarne Husein kapetan Gradaščević na raspolaganje Univerzitetu u Tuzli. Ranija odluka je podrazumijevala ustupanje kasarne u Tuzli Vladi TK i nismo mogli raditi ništa da bismo prilagodili njene kapacitete potrebama Univerziteta. Nakon Nove godine ćemo ozvaničiti naš ulazak u kasarnu. U narednoj godini slijedi naš angažman na intenziviranju aktivnosti na izgradnji Kampusa, i nadam se da ćemo imati adekvatnu podršku društvene zajednice u tome, naglasio je rektor, prof. dr. Enver Halilović.

Prorektor za naučno-istraživački rad, prof. dr. Naser Prljača istakao je kako na Univerzitetu u Tuzli predstoji i period intenziviranja uspostave i razvoja mehanizama za kvalitetniju podršku naučnom radu i promociji njegovog značaja za Univerzitet, društvenu zajednicu i nauku uopšte, te izrazio očekivanja da će taj proces dobiti adekvatnu podršku nadležnih institucija, ali i javnosti.
Prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Rejhana Dervišević je izrazila spremnost svih na Univerzitetu da se studentima što više olakša proces studiranja, a nastavnicima olakšava rad sa studentima. Istakla je kako su do sada usvojeni akti usmjereni u tom pravcu, ali su i svi planovi za naredni period bazirani na ovim osnovama.

Rektor, prof. dr. Enver Halilović je u ime svojih saradnika, u ime Univerziteta u Tuzli i svoje lično ime čestitao novinarima, ali i svim studentima, nastavnicima, akademskom osoblju, uposlenicima i svim građanima Bosne i Hercegovine predstojeće praznike, sretnu i uspješnu Novu 2011. godinu.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz