Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 30.11.2010. god.


 

Rektor Univerziteta u Tuzli primio atašea za kulturu i obrazovanje
ambasade Republike Mađarske u BiH

 

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović primio je danas Csaba Felegyhazija, atašea za kulturu i obrazovanje ambasade Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini. Republika Mađarska preuzima ulogu predsjedavajućeg Evropskom unijom od 1. januara 2011. godine, pa je ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, Laszlo Toth, posredstvom atašea Felegyhazija, prenio spremnost za uspostavu čvršće saradnje sa Univerzitetom u Tuzli.

Na današnjem sastanku su pokrenute aktivnosti na realizaciji zajedničkog projekta uspostave čvršće saradnje Univerziteta u Tuzli sa univerzitetima u Republici Mađaraskoj.
Rektor Halilović je upoznao atašea Felegyhazija o dosadašnjoj dobroj saradnji sa rektorom Univerziteta u Pečuhu, koji bi trebao u martu naredne godine posjetiti Univerzitet u Tuzli. Rektor Halilović je predložio da ambasada Republike Mađarske preduzme konkretne aktivnosti na čvršćem povezivanju Univerziteta u Tuzli sa univerzitetima u Mađarskoj.

Ataše Felegyhazi je istakao kako je ambasada Republike Mađarske u BiH spremna staviti na raspolaganje svoje kapacitete u povezivanju Bosne i Hercegovine i Mađarske, posebno u pravcu omogućavanju lakšeg pristupa studentima i profesorima Univerzitetu u Tuzli evropskim fondovima za podršku visokom obrazovanju.

-Pozdravljam spremnost ambasadora Republike Mađarske u BiH za podršku učvršćivanju veza Univerziteta u Tuzli sa univerzitetima u Mađarskoj. Posebno njihovu spremnost da stave svoje kapacitete na raspolaganje u realizaciji zajedničkih projekata u vrijeme kada Mađarska preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Na taj način ova zemlja dobija više mogućnosti da posreduje u pristupu evropskim fondovima studenata i profesora Univerziteta u Tuzli za koji oni iskažu spremnost, rekao je rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović.

On je prihvatio prijedlog ambasadora Republike Mađarske u BiH, Laszla Totha da održi predavanje studentima i profesorima Univerziteta u Tuzli. U okviru ovog predavanja ambasador Toth bi iznio iskustva Republike Mađarske u ispunjavanju uslova za euroatlanske integracije. Razgovarano je na ovom sastanku i o inicijativi da rektori i prorektori sa više univerziteta iz Mađarske posjete Univerzitet u Tuzli.

Ataše Felegyhazi i rektor Halilović su se složili da će se, nakon ovog sastanka, učvršćivati veze i razvijati saradnja koja bi mogla rezultirati realizacijom zajedničkih projekata u vrlo skoroj budućnosti.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA