Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
  UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 11.11.2010. godine

 

 

 

 

Jonathan Moore, zamjenik ambasadora SAD u BiH održao predavanje studentima i
profesorima Univerziteta u Tuzli

 

Danas je zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Jonathan Moore boravio u Tuzli i razgovarao sa rektorom prof. dr. Enverom Halilovićem, članovima Senata, dekanima i profesorima Univerziteta u Tuzli.

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović je upoznao gosta o dosadašnjoj saradnji sa ambasadom SAD-a u BiH, američkom Vladom i agencijama ove zemlje koje su pružile podršku razvoju i napretku Univerziteta u Tuzli. Posebno je rektor Halilović naglasio kako je, u dosadašnjem periodu, više od 60 studenata i profesora sa Univerziteta u Tuzli boravilo na školovanju na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Naglašena je potreba učvršćivanja i razvijanja kvalitetnije saradnje i u buduće, a zamjenik ambasadora SAD-a je izrazio spremnost za nove oblike saradnje i podrške Univerzitetu u Tuzli i obrazovnim procesima u Bosni i Hercegovini uopšte.

Nakon razgovora sa menadžmentom Univerziteta u Tuzli, mr. Johnatan Moore je održao predavanje studentima i profesorima o temi: Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Balkanu petnaest godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, s posebnim osvrtom na poticaje razvoju Bosne i Hercegovine.
Nakon uvodnog izlaganja, mr. Johnatan Moore je odgovarao na brojna pitanja profesora i studenata, a koja su se odnosila na američku politiku u BiH u dosadašnjem periodu, posljedice takve politike, te buduće odnose američke administracije u reformskim procesima u BiH.
Posebno je istakao, ilustrativnim primjerom, da američka ambasada u BiH danas ima više diplomata nego većina američkih ambasada u zemljama okruženja, što je jedan od pokazatelja istinskog opredjeljenja Vlade SAD-a da se podstaknu svi pozitivni trendovi u napretku i razvoju naše zemlje u budućnosti.


 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
< kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz kliknuti za veći prikaz