Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 02.06.2011. god.


 

 

Održan dvodnevni seminar
„EU standardi za akreditaciju studijskih programa na bosansko-hercegovačkim univerzitetima“


Univerzitet u Tuzli bio je domaćin dvodnevnog seminara u organizaciji projekt menadžmenta Tempus projekta ESABIH (EU standardi za akreditaciju studijskih programa na BiH univerzitetima), što je ujedno i posljednja sesija seminara u okviru ovog projekta. Tokom seminara prezentirani su rezultati dosadašnjeg rada na Izvještaju o samoevaluaciji, te su sprovedene radionice na pripremi poglavlja 1 i 7 za više od 50 učesnika.

Seminar su vodili eksperti iz Evropske Unije: prof Andre Govaert (Belgija), prof. Hans Guenther Sonntag (Njemačka), prof. Josep Sauri Grifoll (Španija), prof. Cristina Pinto da Silva (Portugal), Mieke Vanhoorn (Kaho Sint Lieven, Belgija), Klara De Wilde (VLORA, Belgija), te prof. Dejan Bokonjić sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Dino Mujkić (WUS Austria).

Tempus projekt ESABIH- EU standardi za akreditaciju studijskih programa na bosansko-hercegovačkim univerzitetima za cilj ima provođenje praktične obuke QA koordinatora i predstavnika studijskih programa odabranih za ovaj pilot-projekt, sa osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnika Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, što će u konačnici rezultirati kvalitetnom pripremom za proces akreditacije i uspješnom akreditacijom javnih visokoobrazovnih institucija.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU