Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 27.05.2011. god.


 

 

Održana naučna konferencija i otvorena Labratorija za primjenjenu geofiziku
i seizmička istraživanja Univerziteta u Tuzli

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je danas bio domaćin jednodnevne naučne konferencije ˝Seizmička nadogradnja mostova Jugoistočne Evrope primjenom inovativnih tehnologija˝, koja se održava u okviru NATO projekta - Nauka za mir. Tim povodom, otvorena je i moderna Labratorija za primjenjenu geofiziku i seizmička istraživanja Univerziteta u Tuzli.

Laboratorija za primijenjenu geofiziku i seizmološka istraživanja finansirana je od strane NATO Saveza, a služit će za razna geofizička i seizmička istraživanja, ali i praćenja seizmoloških pokreta u regionu.

U okviru ovog naučnog skupa, u jutarnjoj sesiji, održanoj u dekanatu Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, učesnicima se obratila u ime Rektora Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Envera Halilovića, red. prof., Prorektorica za nastavu i studentska pitanja, dr. sc. Rejhana Dervišević, vanr. prof. Prorektorica se zahvalila učesnicima ovog izuzetno značajnog naučnog skupa i istakla da će se na Univerzitetu u Tuzli ovakvi i slični skupovi intenzivnije organizirati u budućnosti.

˝Infrastruktura predstavlja kičmu savremenog društva, posebno mostovi. Nažalost svi smo svjedoci da zemljotresi u jednoj sekundi sve to mogu da unište. Ovaj projekat se upravo i fokusira na mostove koji čine najvažniju kariku u infrastrukturi. Zato su upravo i uzeti mostovi u fokus istraživanja i analize. Drugi aspekt ovog projekta je regionalna saradnja uz podršku NATO-a koja uključuje BiH, Srbiju, Makedoniju i Albaniju. Treći aspekt ovog projekat je da je opremljena jedna moderna labratorija za seizmička mjerenja. Projekat je integrirao dosta dobrih stvari, okupio ljude i dao svoje prve rezultate˝, kazao je NATO direktor projekta prof.dr. Uwe Dorka, sa Univerziteta Kassel u Njemačkoj.

˝Želim da čestitam Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli na ovako dobro urađenom projektu. Osvojiti NATO projekat nije nimalo lagano. Ova labratorija koja je svečano otvorena je kruna ovog projekta. Vlada Tuzlanskog kantona će u potpunosti pratiti rad ove labratorije, podržavati njen dalji razvoj˝, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček.

"Univerzitet u Tuzli kao jednu od temeljnih i strateških smjernica svog razvoja je postavio razvoj naučno-istraživačkih kapaciteta i rezultate rada. Univerzitet u Tuzli podupire otvaranje naučno-istraživačkih labratorija koje moraju da budu temelj profesionalnog naučno-istraživačkog rada. U tom kontekstu otvaranje ovakve labratorije svakoga raduje jer to su jezgra u kome će da nastaju novi magistarski i doktorski radovi, kao i kvalitetne istraživačke publikacije koje će nas podići na svjetskoj listi univerziteta. Preduslov svega toga je regionalna i svjetska saradnja˝, kazao je prorektor za nauku i istraživanje Univerziteta u Tuzli prof.dr. Naser Prljača.

˝Meni je zaista drago da danas imamo priliku da obilježimo otvaranje jedne labratorije koja će značiti mnogo za područje Jugoistočne Evrope. NATO-ov projekat odnosi se na pet zemalja. Učesnici dolaze sa šest univerziteta. Otvorili smo labratoriju koja se odnosi na uslove zemlje, a u Skopju imamo labratoriju koja se odnosi na testiranje konstrukcija, proizvodimo zemljotrese i ispitujemo modele. Otvorit ćemo i druge labratorije u svim državama i na kraju postati mreža inovacijskih centara koja će obuhvatiti sve oblasti građevinarstva i srodnih disciplina u smislu poboljšanja seizmičke sigurnosti objekata˝, kazao je prof.dr. Danilo Ristić sa Univerziteta u Skopju.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU