Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 08.09.2011. god.


 

O B A V IJ E ST

 

Organizuje se treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli, za popunu upražnjenih mjesta za upis u prvu godinu I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za akademsku 2011/12. godinu na fakultetima:

 1. Prirodno-matematički fakultet
  Odsjek: Matematika
  Studijski program:
  -Primjenjena matematika

  Odsjek: Fizika
  Studijski programi:
  -Primjenjena fizika
  - nastavnički

  Odsjek: Hemija
  Studijski programi:
  - Primjenjena hemija
  - Nastavnički

 2. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
  Odsjek: Bušotinska eksloatacija mineralnih sirovina


Konkurs za upis studenata bit će objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ u subotu 10.09.2011. godine. 

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA