Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 26.11.2010. god.


 

Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet i GIKIL
potpisali Ugovor o saradnji


Danas su Univerzitet u Tuzli i Tehnološki fakultet potpisali Ugovor o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti sa Global Ispat Koksnom Industrijom doo Lukavac.
Ugovor su potpisali, u ime Univerziteta u Tuzli, rektor, prof. dr. sc. Enver Halilović, u ime Tehnološkog fakulteta, dekanica, doc. dr. sc. Amra Odobašić, sa jedne i zamjenik generalnog direktora GIKIL-a, Faik Buševac, sa druge strane.

-Ovaj ugovor je važan za Tehnološki fakultet i za Global Ispat Koksnu Industriju Lukavac jer nama omogućuje da se saživimo sa ovom granom privrede i njihovim problemima, a njima omogućuje da koriste dio potencijala koje mi imamo. Kroz saradnju timova sa jedne i druge strane, mi ćemo učvrstiti saradnju, koja je posebno važna zbog toga što će naši studenti imati priliku da u praksi primijene stečena znanja u toku studiranja na našem fakultetu, istakla je dekanica Tehnološkog fakulteta u Tuzli, doc. dr. sc. Amra Odobašić.

-Univerzitet u Tuzli ima dugogodišnju tradiciju saradnje sa privredom i daje snagu razvoju privrede sa jedne, ali i razvoju Univerziteta, sa druge strane. U skladu sa ovim ugovorom, studenti sa tehnološkog fakulteta će obavljati dio svoje prakse u pogonima GIKIL-a, a naši profesori će moći nadograđivati svoje znanje kroz izradu naučnih radova na temelju iskustava iz privrede. To je trend koji treba razvijati i nadograđivati. Bio bih sretniji kada bi ovakvih ugovora bilo više, rekao je rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. sc. Enver Halilović.

-Imali smo i do sada dobru saradnju sa Tehnološkim fakultetom u Tuzli, a ovim ugovorom se ta saradnja precizira. Privreda i nauka trebaju bolje i čvršće sarađivati, jer ta saradnja donosi dosta dobroga. Sada će studenti moći da se upoznaju sa našom tehnologijom, a i mi ćemo biti u prilici da se upoznamo sa stepenom njihovih stečenih znanja i iskustava na fakultetu. Naš koletiv će imati potrebu da podmlađuje kadar, a ovo je dobra prilika da oni studenti koji pokažu najviše znanja i vještina, nakon završenog studija nađu mjesto u našem kolektivu, istakao je direktor Faik Buševac.

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA