Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 16.06.2010.g.
Održana Regionalna obuka u okviru projekta
"Izgradnja kapaciteta i institucionalno jačanje nauke i istraživanja u BiH"


Danas je u Univerzitetskom centru za daljinsko učenje održan prvi dan Regionalne obuke u okviru projekta "Izgradnja kapaciteta i institucionalno jačanje nauke i istraživanja u BiH".

Obuka je imala za cilj da predstavnike ministarstva, univerziteta, i poslovne sfere obuči u sljedećem:

  • Poboljšati znanje uposlenika ministarstava , na svim nivoima vlasti, o jasnom razumijevanju STI politike i njenoj implementaciji u smislu poboljšavanja razumijevanja S&T kao jednog od ključnih instrumenata za ekonomski rast i društveni razvoj u širem smislu

  • Poboljšati znanje državnih uposlenika o svim nivoima državne vlasti o Evrposkom istraživačkom području (ERA), njihovim instrumentima, naročito mogućnostima BiH u FP7, COST i EUREKA

  • Proširiti grupu klijenata iz akademske sfere (posebno univerziteti i javni istraživački centri) i iz poslovne sfere podizanjem svijesti o FP7, COST, EUREKA, i upoznavanje sa NCP BH sistemom)

  • Poboljšati znanje obje strane i proizvođača i korisnika R&D statistike /S&T indikatora u BiH, dodatno razviti ljudske kapacitete u svrhu transformisanja R&D/S&T statistike i koji će proizvoditi međunarodno uporedive setove indikatora na redovnoj osnovi.

Prvom danu obuke prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Tuzli, Američkog univerziteta, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, i predstavnici SODASO.

Trener predavač u prvom danu obuke je bio Đuro Kutlača, Institut Mihajlo Pupin, Republika Srbija
Prvi dan obuke se sastojao iz dva dijela obuke:

I dio obuke:
Glavni dijelovi savremene nauke, tehnologije i inovacije, planiranje politike i njena provedba
II dio obuke:
Kreiranje politike zasnovane na činjenicama-važnost R&D S&T statistika-zadaci ispred BiH
Za drugi dan obuke (17.6.2010) predviđen je:

III dio obuke
Trener predavač: Vladimir Manolov, LOGOTECH, Bugarska
Evropski STI (Science, Technology, Innovation)- nauka, tehnologija, inovacija- sistem politika

Drugi dan obuke će se održati sutra 17.6.2010. sa početkom u 9:00.

 

URED ZA NIR

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz