Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel. 035 300 526
Fax. 035 300 528

Tuzla, 12.04.2010.g.


 

Posjeta predstavnika Polykem-a Univerzitetu u Tuzli

 

Univerzitet u Tuzli je danas ugostio predstavnike Polykem-a: gosp. Ibrahim M. Al Alim i gosp. Majid M.A. Al-Nughaimesh. Sastanku su prisustovali menadžment Univerziteta: prof.dr. Džemo Tufekčić, rektor; prof.dr. Enver Halilović, prof. dr. Mirsad Đonlagić, prof. dr. Naser Prljača, prof. dr. Snježana Marić i profesori Tehnološkog fakulteta: prof. dr. Jasminka Sadadinović, prof. dr. Božo Banjanin i doc. dr. Zoran Iličković.

Predstavnik Polykem-a je upoznao prisutne sa SAP proizvodom (Super Absorbent Polymer). SAP proizvod zajedno sa Polykem tehnologijom bi omogućio poljoprivrednim kompanijama i domaćinstvima ubrzanu i plodonosniju proizvodnju hrane. Pomiješan sa zemljom, prije sađenja, SAP absorbuje vodu i sprečava gubitke vode i njeno isparavanje, poboljšavajući rast i proizvodnju usijeva u slabije plodonosnim područjima, te udvostručuje prinose.
Takođe, koristi se kao aditiv bio-gorivima. To je dugoročni strateški materijal koji će doprinijeti klimatskoj stabilnosti tako što indirektno smanjuje zagađenje okoline.

Rektor je istakao da će Univerzitet u Tuzli razmotriti aspekte moguće saradnje i da bi svakako ovaj vid saradnje bio veoma značajan za Univerzitet u Tuzli, posebno za Tehnološki fakultet, kao i za Tuzlanski kanton. Naknadni radni sastanak se održao sa profesorima Tehnološkog fakulteta s kojima su dogovoreni i naredni, budući koraci saradnje između Univerziteta u Tuzli i Polykem-a.

 

Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

 

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz