Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 12.05.2010. god.

 

 

Održana radionica Tempus projekta:
"Novi bibliotečki servisi na univerzitetima
zapadnog Balkana"

 

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci "Derviš Sušić", dana 11.05.2010. god., u okviru Tempus projekta održana je radionica : "Novi bibliotečki servisi na univerzitetima zapadnog Balkana". Predavači su bili mag. Dunja Legat i mag. Branka Kerec, Univerza v Maribor.

Prisutni su upoznati sa načinom korištenja bibliotečkog softverskog alata COBBIS 3 i upravljanja aplikacijama, što bi uveliko olakšalo dosadašnji rad bibliotekara i prelazak na novi način vođenja bibliotečke građe uz pomoć aplikativnog COBBIS 3 softvera, koji pruža slijedeće mogućnosti obrade: međubibliotečkih pozajmica, nabavke, podataka o fondu, serijskim publikacijama.
Navedene su prednosti programske opreme COBBIS 3:
- multifunkcionalnosti i veliki broj potencijalnih korisnika,
- biblioteka preuzima odgovornost za upravljanje sistemom,
- podijeljenost sistema na segmente (aplikacije),
- institucija administratora lokalnih aplikacija i jednostavno administriranje lokalnih šifrarnika,
- prozorski način rada, grafički interfejs, individualna podešavanja ispisanih formata i radnih područja,
- precizna evidencija radnog procesa,
- praćenje upotrebe finansijskih sredstava za nabavku građe,
- otklanjanje redundantnosti podataka na nivou partnera biblioteke - domaća biblioteka,
- kreiranje individualnih ispisnih formata (veća preglednost i funkcionalnost sistema),
- prenos podataka u EXCEL - mogućnost daljeg manipulisanja sa podacima.

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz