Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

 

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BosnIa and Herzegovina,
Tel: ++387 35 320 740; Fax: ++387 35 320 741;
Web: www.tf.untz.ba; E-mail: tehnolog@untz.ba

 

 

Dana, 08.01.2010.godine, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, održana je svečana sjednica Naučno nastavnog vijeća, na kojoj su uručene srebrne i bronzane plakete najuspješnijim studentima u akademskoj 2008/09.godini.


Najuspješniji studenti Tehnološkog fakulteta u akademskoj 2008./2009. godini

 

   
Prosječna ocjena

Zlatna plaketa

 • Suljaga Džinić

 

diplomirao

 

9.22

Srebrna plaketa

 • Suljaga Džinić
 • Ema Obralić
 • Maida Osmić
 • Edina Kusur
 • Amila Halilčević
 • Selma Elezović
 • Sedin Hadžić (Odjelenje u Travniku)
 • Armina Mačković
 • Amela Mešić

 

IV godina
III godina
III godina
I godina
III godina
II godina
III godina
I godina
III godina

 

9.92
9.50
9.50
9.43
9.42
9.42
9.42
9.36
9.33

Bronzana plaketa

 • Azemina Mujić (Odjelenje u Travniku)
 • Ervin Karić
 • Amira Kadrić
 • Emin Mešić
 • Darmin Kahvić
 • Ivana Josić

 

I godina
I godina
II godina
I godina
I godina
II godina

 

8.85
8.79
8.75
8.57
8.57
8.50