Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 02.12.2009. god.

 

 

U okviru realizacije TEMPUS projekta „Modernizacija i rekonstrukcija univerzitetskog menadžmenta i strukture“ („Modernization and Reconstruction of University Management and Structure), Univerzitet u Tuzli je organizovao radionicu. Univerzitet u Tuzli biće domaćin ovih aktivnosti u periodu 02.12. – 04.12.2009. godine.

Na radionici su uzeli učešće 25 učesnika i to: sa Univerziteta u Gentu, Belgija; Univerziteta u Marburgu, Njemačka; Univerziteta u Mariboru, Slovenija; Danube Univerziteta u Kremsu, Austrija; Univerzitet Tetovo, Makedonija; univerziteta Novi Sad, Rijeka, Split, Banja Luka, te Univerziteta Džemal Bijedić Mostar i Sveučilišta Mostar.

Radionica u Tuzli predstavlja okončanje prve godine projekta koji inače traje tri godine.
Konkretni ciljevi projekta su reforma i unapređenje menadžment strukture univerziteta, poboljšanje kapaciteta i funkcionisanja centralnih službi/servisa na univerzitetu i razvoj kapaciteta studentskih servisa i osnivanje ureda za pružanje pomoći studentima u izboru karijere.
Modernizacija i poboljšanje efikasnosti univerziteta jedan je od osnovnih zadataka koji se treba realizovati kako bi se povećalo učešće BiH univerziteta u evropskom akademskom prostoru.

Očekujemo da ćemo imati prilike čuti i konkretne prijedloge učesnika skupa koji bi trebali predstavljati osnovu prilagođavanja univerzitetske strukture kao i organizacije menadžmenta kako bi se na taj način uhvatio korak sa reformom visokog obrazovanja u Evropi.

 

Predstavnici Univerziteta u Tuzli žele medijima i javnosti predstaviti i drugu značajnu vijest.

Renata Turkeš
zlatni student

Naime, petoro studenata provešće po jedan semestar studija na Univerzitetima u Grazu, Austrija i Brnu, Češka, dok će Renata Turkeš, studentica koja je studije okončala prosječnom ocjenom 10,0 otpočeti postiplomski studij matematike na Univerzitetu u Leuvenu, Belgija. Ova studentska razmjena rezultat je učešća Univerziteta u Tuzli u projektu JoinEU-SEE, koji se realizira u okviru programa EU Erasmus Mundus.

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz