Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 11.02.2010. god.Prezentacija projekta Erasmus Mundus External Cooperation Window JoinEU-SEE

 

Dana 11. februara 2010. godine Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli je organizovao prezentaciju projekta Erasmus Mundus External Cooperation Window JoinEU-SEE u prostorijama Rektorata. Prezentaciji su prisustvovali studenti i uposlenici Univerziteta u Tuzli koji su imali priliku upoznati se sa mogućnošću mobilnosti studenata kroz ovaj projekt.

Projekt Erasmus Mundus External Cooperation Window otvara mogućnost studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija da 1 ili 2 semestra pohađaju i polože na nekom od Univerziteta koji su uključeni u akademsku mrežu projekta. Projekt takođe pruža mogućnost nastavnom osoblju za dalje usavršavanje na ovim Univerzitetima.

Stipendiranje kroz ovaj projekt pokriva troškove školarine, zdravstvenog osiguranja, putne i viza troškove i mjesečni džeparac čiji iznos zavisi od vrste i trajanja mobilnosti (u rasponu od 1,000€ do 1,800€ mjesečno).

U toku je treći krug apliciranja koji traje od 27. januara do 12. marta 2010. Studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija koji želje provesti zimski semestar 2010. ili ljetni semestar 2011 na nekom od Univerziteta iz mreže trebaju aplicirati do 12. marta., kao i nastavno osoblje.

U drugom krugu apliciranja 6 studenata sa Univerziteta u Tuzli je dobilo mogućnost nastavka školovanja na jednom od EU univerziteta, i to 5 studenata koji su na dodiplomskog studiju i 1 student na magistarskom studiju. U okviru svojih redovnih aktivnosti, Ured za međunarodnu saradnju će nastaviti intenzivne aktivnosti na afirmaciji studenata o prednostima projekata mobilnosti. Dodatne informacije o ovom projektu mobilnosti se mogu pronaći na web stranici
www.uni-graz.at/joineusee.

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz