Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 17.05.2010. god.
U okviru Fulbright programa Prof.dr. Frederick Sweet posjetio Univerzitet u Tuzli

Danas, 17.05.2010. god., Univerzitet u Tuzli je ugostio Prof. dr. Frederick Sweet, Washington University in St. Louis, School of Medicine, USA. Uvaženog gosta su dočekali: dr. sc. Džemo Tufekčić, rektor; dr. sc. Mirsad Đonlagić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju; dr. sc. Naser Prljača, prorektor za naučno-istraživački rad; dr. sc. Enver Halilović, dekan Filozofskog fakulteta; dr. sc. Farid Ljuca, dekan Medicinskog fakulteta i doc. dr. Lejla Panjeta.

Univerzitet u Tuzli je učesnik Fulbright programa, gdje u sklopu programa već tri godine ima potpisanu i uspješnu saradnju sa University of Missouri in St. Louis. Profesor dr. Frederick Sweet je Fulbright stipendista preko State Department i danas nam je ukazao čast i posjetio naš Univerzitet.

Prof. dr. Frederick Sweet u sklopu svoje stipendije vrši istraživanja i predavanja zajedno sa dokumentarnim filmom, te je danas posjetio i Akademiju dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli i održao uvodno predavanje na temu: "Genocidni doktori: Recept za masovno ubistvo" - sa aspekta autorskog filma i videodokumentacije", u okviru predmeta "Osnovi režije II" za studente Akademije dramskih umjetnosti, odsjeka Gluma i Produkcija.

Pod velikom i nesebičnom podrškom Rektora, dr. sc. Džeme Tufekčića, u ovaj program će biti uključeni pored Akademije dramskih umjetnosti i Filozofski fakultet i Medicinski fakultet, pri čemu je ocijenjeno kao jako važno unaprjeđenje saradnje putem Fulbright programa. 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz