Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 4.12.2009.g.

 

 

Internacionalna konferencija „Kako upravljati u vrijeme krize“
u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

 

Internacionalna konferencija „Kako upravljati u vrijeme krize“ se održava u Tuzli 4. i 5. decembra 2009. godine. Konferenciju je organizirao Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli i posvećena je ekonomskoj krizi i njenim refleksijama na tranzicijske zemlje, sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Na konferenciji učestvuje veliki broj domaćih i inozemnih istraživača (koji dolaze sa univerziteta, instituta, razvojnih centara), donosioci odluka (koji dolaze kao predstavnici vlada, ministarstava i državnih agencija) te menadžera i vlasnika kompanija pogođenih ekonomskom krizom. Cilj Konferencije se ogledao u unapređenju načina komunikacija među pomenutim akterima.

Zbornik radova finalni je rezultat Internacionalne konferencije „Kako upravljati u vrijeme krize. Radovi koji u većem stepenu problematiziraju temu Konferencije, a čiji autori su dugogodišnji istraživači i ugledni univerzitetski profesori uvršteni su na početak Zbornika i prezentirani su u plenarnom dijelu rada konferencije. Ostali radovi inozemnih i domaćih autora razvrstani su u šest tematskih područja, i to: (1) Izazovi menadžmenta i marketinga u vrijeme globalne krize; (2) Modeli tržišne ekonomije u vrijeme krize; (3) Poduzetništvo i poslovanje malih i srednjih preduzeća (SMEs); (4) Svjetska finansijska kriza i njen utjecaj na finansijske sisteme zemalja u razvoju; (5) Održivi razvoj i klimatske promjene; (6) Ekonomija znanja i informatičko društvo.

Kada bismo grupirali radove prema pretežnosti fokusa na aspekt krize, mogli bismo ih podijeliti u dvije grupe. Prvu grupu čine radovi autora koji pokušavaju pronaći odgovore kako bi se menadžeri i preduzeća trebale ponašati u vrijeme krize, a drugu grupu radovi autora koji se pretežno bave globalnim i regionalnim aspektima krize.
Autori radova klasificiranih u prvu grupu se slažu u potrebi očuvanja strukturnog, financijskog, a posebno ljudskog kapitala. Iako je česta pojava da preduzeća u vrijeme krize vrlo često posežu za otpuštanjem radnika u cilju smanjenja troškova poslovanja, autori su mišljenja kako je to pogrešan pristup, jer su zaposlenici pored svih drugih vrijednosti dio kulture preduzeća koju je teško iznova graditi. Stoga ono predlažu da preduzeća, kada i ako odluči smanjiti troškove radne snage neka to učini preko smanjenja broja radnih sati, a nikako smanjenja zaposlenika. Na taj način će zadržati najvredniju „imovinu“ koja će poslije krize biti sposobna nadoknaditi izgubljenu dobit.

Većina autora, čiji fokus je bio usmjeren na globalne i regionalne aspekte ekonomske krize, složila se sa činjenicom da zemlje koje su zatvorenije, mjereno veličinom izvoza, u koje spadaju zemlje Zapadnog Balkana, manje osjećaju efekte krize zato što se uvoz smanjuje brže i mnogo više nego izvoz. To naravno znači i da će se oporavljati sporije jer povećanje izvoza, kada se svjetska privreda oporavi, neće biti toliko značajno kao u zemljama koje u većoj mjeri ovise o stranim tržištima.
Skupu je prisustvovao veliki broj učesnika, odnosno naučnika i eksperata, predstavnika javnog i privatnog sektora, iz područja ekonomije, finansija, menadžmenta i drugih područja znanosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, BJR Makedonije, Slovenije, Srbije i Bugarske. Organizacioni odbor je primio 60 abstrakata, a prihvatio je 37 radova za finalno objavljivanje i prezentiranje na ovom skupu. To je bila prilika da se na jednom mjestu, Ekonomskom fakultetu u Tuzli, na naučnoj razini i u otvorenom diskursu, rasprave bitna pitanja iz šest tematskih područja Konferencije i ukaže na potrebe i mogućnosti kreiranja adekvatnog odgovora na izazove svjetskih finansijskih turbulencija danas, kao i u budućnosti. Zaključci Konferencije će vjerojatno biti usmjereni na prijedloge smjernica za kreiranje politika koje bi trebalo poduzeti za upravljanje rizicima na tržištu Bosne i Hercegovine, kako bi se umanjila privredna nestabilnost koja usporava Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj Uniji.

Svim autorima izražavamo punu zahvalnost za učešće na 1. Internacionalnoj konferenciji „Kako upravljati u vrijeme krize“ i na ustupanju svojih radova. Također, zahvaljujemo uvodničarima, recezentima, članovim naučnih odbora, moderatorima, učesnicima iz privrednih organizacija, vladinog i nevladinog sektora. Posebnu zahvalnost iskazujemo našim partnerima: Vladi Tuzlanskog kantona i Univerzitetu u Tuzli; generalnim sponzorima: BH Telekomu i Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke i kulture; medijskim pokroviteljima: Radio-televiziji Tuzlanskog kantona i Tuzlanskom listu, te ostalim sponzorima i svima onima koji su na bilo koji način podržali rad ovog naučnog skupa.

Predajući ovaj zbornik radova sudu javnosti, uvjereni smo da će oni biti podstrek za dalja ekonomska istraživanja i unapređenja naučno-nastavnog opusa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. I na kraju, pozivamo sve učesnike da ponovo uzmu učešće na 2. Internacionalnoj konfernenciji, koja će biti održana 2011. godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Zaključci Konferencije će biti objavljeni na portalu Ekonomskog fakulteta.


Organizacioni odbor

 

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz

kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz