Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
PRESS SLUŽBA
Tuzla, 19.01.2010. god.

 

 

Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Tuzli i CIMOS TMD-a u Gradačcu

 

U utorak, 19.01.2010. godine na Univerzitetu u Tuzli je potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Tuzli i CIMOS TMD-a u Gradačcu. Sporazum su potpisali generalni direktor CIMOS TMD-a gosp. Fadil Novalić i rektor Univerziteta u Tuzli dr. sc. Džemo Tufekčić.
Ovim je uspostavljena saradnja i uska sprega između privrede i visokoobrazovanog kadra, TMD oprema kompletnu laboratoriju što podrazumijeva građevinske radove, namještaj i opremu za potrebe edukacije studenata elektrotehnike i mašinstva, odsjek mehatronika. Laboratorija će takođe služiti za razvoj novih proizvoda i mehatroničkih modula u automobilskoj industriji za potrebe TMD-a. Prema riječima Rektora, ovaj projekat bi dugoročno gledano trebao prerasti u Institut za mehatroniku.

Na ovaj način Univerzitet u Tuzli ostvaruje svoju viziju poduzetničkog univerziteta koji treba postati generator razvoja okruženja u kome djeluje.

Ekonomija bazirana na znanju postaje stvarnost, a integracija finansijskog i intelektualnog kapitala osnovna pretpostavka za koherentnost na zahtjevnom i turbulentnom globalnom tržištu.

 

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI

 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz