Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 14.04.2010. god.Posjeta Italijanskog ambasadora Univerzitetu u Tuzli

 

Italijanski amabasador, Njegova ekselencija Raimondo De Cardona, posjetiće Univerzitet u Tuzli,
dana 15.04. 2010. godine. Posjeta će trajati od 12:00 – 12:45 sati.

Na Univerzitetu u Tuzli visokog gosta će dočekati Rektor, dr.sc. Džemo Tufekčić sa prorektorima. Tema razgovora će biti predstavljanje univerziteta, saradnja sa italijanskim univerzitetima, te reforma visokog obrazovanja.

Kada je u pitanju izučavanje italijanskog jezika na Univerzitetu u Tuzli, Univerzitet će iskazati zainteresovanost za produžetak i unaprjeđenje dosadašnje saradnje sa željom da se drevna italijanska kultura i jezik širi i promoviše među mladima Bosne i Hercegovine.

Obraćanje medijima je predviđeno na kraju ove posjete. Sastanak će se održati u Sali za sjednice Senata Univerziteta u Tuzli, Tihomila Markovića br.1.

PRESS SLUŽBA UNIVERZITETA U TUZLI