Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 


UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Tuzla, 12.06.2009. godine

 

 

 

Sledi_bot
Boe_bot
KR-mega-32-16

 

 

Seminar

„Mobilna robotika kao edukacioni alat“
10-12. juni 2009.

Pokrovitelj seminara: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i HercegovineU okviru projekta „Mobilna robotika kao edukacijski alat“ od 10-12. juna 2009.g. na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, održao se 3-dnevni seminar za nastavnike Informatike ili Elektrotehnike ili Tehničkog odgoja iz osnovnih i srednjih škola. Projekat je imao za cilj da na interesantan način - kroz konstruisanje i manipulaciju sa robotskim setovima (sadrže senzore, motoriće, zupčanike, otpornike, tranzistore i sl.), prenese znanje integrisano iz više disciplina (elektronika, mehanika, programiranje, robotika) nastavnicima osnovnih i srednjih škola, u cilju postepenog obučavanja učenika u domenu robotike. Svi učesnici seminara dobit će certifikat o učešću na seminaru.

Predavači na seminaru su bili:

  • doc.dr. Suzana Uran, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Univerzitet u Mariboru, Slovenija
    Predavanja su održana uz konstruktivnu i programersku radionicu sa Robo-slijedom za nastavnike osnovnih škola.

  • doc.dr. Lejla Banjanović-Mehmedović, Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli, BiH - koordinator projekta
    Predavanja su održana uz konstruktivnu i programersku radionicu sa Parallexovim Boe-Bot robotima za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

  • MBA Duško Lukač, dipl. el. ing., Rheinische Fachhochschule, University of Applied Sciences, Department of Robotics and Mechatronics, Koeln, Njemačka
    Predavanja su održana uz konstruktivnu i programersku radionicu sa KR-Mega-32-16 Atmel mikroprocesorski-baziranim robotima za nastavnike srednjih škola.

 

 

Videoclip1  
Videoclip2  
Videoclip3  
Videoclip4  
 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz  
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz