Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 12.05.2009. godine

 

 

Posjeta kompanije "Širbegović" d.o.o. Gračanica Univerzitetu u Tuzli

 

 

Kompanija "Širbegović" d.o.o. Gračanica, sa direktorom gosp. Farukom Širbegović posjetila je Univerzitet u Tuzli.

Cilj posjete je saradnja sa Univerzitetom u okviru:
- pružanja pomoći studentima 1., 2. i 3. ciklusa u sticanju praktičnih vještina u istraživačkom i naučnom radu,
- stvaranje pretpostavke za kvalitet obrazovanja,
- pružanje pomoći u domenu svojih kompetencija,
- stvaranje pretpostavki za normalno odvijanje nastavnog procesa i
- pomoć u arhitektonskom oblikovanju prostora za boravak studenata i nastavnika.

kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz